Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament buscarà els recursos per fer un estudi sobre el nivell d’alfabetització digital a la ciutat

Escoltar

L’Ajuntament buscarà els recursos per fer un estudi sobre el nivell d’alfabetització digital a la ciutat

El Ple municipal va aprovar el passat 5 de maig una resolució presentada pel grup municipal del PP que proposa fer un estudi sobre el nivell d’alfabetització digital dels ciutadans per minvar els efectes de l’escletxa digital.

 

El text es va aprovar amb els vots favorables dels grups del PP, PSC-CP, CiU, ERC-MES-AM, Ciutadans, VOLEMataró, PxC, ICV-EUiA-E i la regidora no adscrita; i les abstencions de la CUP. El text íntegre aprovat és el següent:

 

“Coincidint amb la celebració, aquest passat febrer de 2016, del Congrés Internacional de Mòbils a Barcelona, es va publicar un interessant estudi sobre el diferent nivell i oportunitats d’accés als diferents serveis que ofereix la connexió a la xarxa digital i l’alfabetització digital també a la ciutat de Barcelona i l’impacte i les conseqüències que aquest fet, la diferència entre la digitalització dels barcelonins, té pels habitants de la capital de Catalunya.

 

L’estudi recull una diagnosi sobre el nivell d’accés i els usos dels ciutadans a Internet amb l’objectiu de mesurar els nivells de digitalització de la ciutat i d’identificar-ne les oportunitats i els àmbits prioritaris de desenvolupament. Avaluar les variables que determinen un major o menor ús d’Internet de la població de Barcelona i determinar les barreres que impedeixen l’accés i ús de les noves tecnologies d’una part de la població barcelonina.

 

A l’informe es defineix el concepte d’escletxa digital com el diferent impacte que està tenint el fenomen digital en el desenvolupament personal i professional dels ciutadans.

 

Entre la multitud de dades que ens aporta, voldríem ressaltar les següents:

 

-Els barris amb més i millor connexió a la xarxa.

 

-La connexió efectiva dels barcelonins a Internet i l’ús que en fan.

 

-A quines zones i barris de la Ciutat Comtal hi ha uns majors i menors índex de connexió i d’ús de la xarxa.

 

-Les característiques personals, econòmiques i socials de les persones que utilitzen en major o menor mesura Internet.

 

-La comparació amb l’entorn més immediat, Catalunya, Espanya, i no tan proper, UE, sobre connexions i usos d’Internet.

 

I tot això amb l’objectiu d’implementar mesures per tal de disminuir les diferències entre barris i grups de població, per tal d’assolir graus alfabetització digital més homogenis a la ciutat i fer-ne un ús d’ Internet cada vegada major i més eficient per tots els grups de població independentment d’on visquin i del seu extracte social i/o econòmic.

 

Creiem que les dades i la reflexió que ens aporta l’informe del qual els hem exposat el contingut el fa a dia d’avui una eina indispensable per qualsevol localitat que tingui entre els seus objectius, com creiem que tenen totes, la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i, sens dubte, l’alfabetització digital de tota la població és un indicador de qualitat de vida, pel que cal fer els esforços necessaris per tal d’assolir uns nivells alts i homogenis a tot Mataró. És per aquest motiu que proposem al Ple municipal l’adopció del següent acord:

 

-L’Ajuntament de Mataró cercarà els recursos necessaris per tal de realitzar un estudi el més ampli possible que reflecteixi el nivell d’alfabetització digital i tots els paràmetres relacionats amb aquest fet a la nostra ciutat per grups d’edat i per barris, per tal de poder treballar perquè l’anomenat fenomen d’escletxa digital sigui el menor dels possibles a la nostra ciutat”.