Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament va assignar el 2015 més de 4 milions d’euros en concepte de subvencions, convenis i transferències

Escoltar

L’Ajuntament va assignar el 2015 més de 4 milions d’euros en concepte de subvencions, convenis i transferències

Les sol·licituds per a aquest any es poden presentar a partir d’avui 29 de febrer i fins al 21 de marçL’Ajuntament de Mataró, amb la finalitat de donar suport a programes d’activitats que les entitats i associacions de la ciutat promouen, ha obert la convocatòria de subvencions per aquest any 2016. La convocatòria va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, que duguin a terme activitats durant l’any 2016 en els àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports. Les sol·licituds es poden presentar a partir d’avui 29 de febrer i fins al 21 de març.


 

Amb els convenis i les subvencions als programes de les entitats es vol donar suport a tot un ventall d’activitats diverses que les associacions promouen, que enriqueixen el teixit social i fomenten la cohesió social.

 Tramitació de les sol·licitudsLes entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les oficines d’atenció ciutadana. El document per formalitzar la sol·licitud es podrà imprimir des de la web de l’Ajuntament (www.mataro.cat) o recollir en format paper a les oficines d’atenció ciutadana.Per tal que les entitats interessades en rebre subvencions puguin informar-se de com dissenyar un projecte i preparar la documentació de sol·licitud i de justificació, el Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania va organitzar dues sessions el passat dimecres 24 de febrer al Centre Cívic Espai Gatassa.

 


Aquest any, com l’any passat, hi ha 14 convocatòries diferents i el pressupost per a cadascuna d’elles és el següent:  

Convocatòria

 


 


1. Programes de suport en l’àmbit de l’Atenció Social


23.197,79€


2. Programes i activitats per a Gent Gran


3.745,00 €


3. Programes i activitats de dinamització als casals de Gent Gran


13.000,00 €


4. Foment dels programes i activitats de Salut Pública


1.753,02 €


5. Activitats i programes que fomentin la igualtat entre homes i dones, la promoció social i la participació de les dones a la ciutat


4.176,70 €


6. Educació en el lleure


5.963,71 €


7. Activitats per a joves


5.963,70 €


8. Promoció de la integració social, de la sensibilització ciutadana i de la convivència


7.880,00 €


9. Casals d’estiu


71.000,00 €


10. Menjador escolar


20.000,00 €


11. Programes d’activitats culturals


50.000,00 €


12. Activitats de promoció esportiva


218.600,00 €


13. Activitats esportives extraordinàries


9.000,00 €


14. Millora de l’esport extraescolar


14.800,00 €


Total


449.079,92 €


 

 

L’Ajuntament, a més de les subvencions, fa aportacions econòmiques a les entitats a través de convenis, i als consorcis públics i al Consell Comarcal del Maresme mitjançant transferències.

 

La previsió pressupostària de convenis i subvencions de les àrees d’Acció Social i de Serveis a les Persones per al 2016 és d’1.909.512,15 €, a tenir en compte que al llarg de l’any passat es van fer aportacions que no estaven previstes inicialment per actuacions específiques de l’exercici.

 


 


PRESSUPOST EXECUTAT 2015


PRESSUPOST

INICIAL 2016


Import convenis


1.584.988,37 €


1.460.432,23 €


Import subvencions


438.455,79 €


449.079,92 €


TOTAL


2.023.444, 16 €


1.909.512,15 € Balanç de 2015

 

L’Ajuntament en global va fer aportacions per un import de 4.242.400,95 € (un 5,75 % més que el 2014), dels quals 438.455,79 € es van destinar a subvencions, 2.079.947,56 € a convenis i 1.723.997,60 € a transferències (les transferències són principalment aportacions a consorcis i ajuts individualitzats).El 2015 es van atorgar 191 subvencions a 137 entitats i es van signar convenis amb 79 entitats.

 

 

Aportacions a subvencions 2015

 

. Servei de Benestar Social: 23.197,78 € (5,29 %)

. Servei de Salut i Consum: 1.753,02 € (0,40 %)

. Servei d’Igualtat i Ciutadania: 41.428,81 € (9,45 %)

. Direcció d’Ensenyament: 87.260,38 € (19,90 %)

. Direcció de Cultura: 41.028,69 € (9,36 %)

. Direcció d’Esports: 243.787,11 € (55,60 %)

 

 

Aportacions a convenis 2015

 

. Servei de Benestar Social: 570.305,28 € (27,42 %)

. Servei d’Igualtat i Ciutadania: 488.918,22 € (23,51 %)

. Direcció d’Ensenyament: 16.080,00 € (0,77 %)

. Direcció de Cultura: 397.347,70 € (19,10 %)

. Direcció d’Esports: 62.100,00 € (2,99 %)

. Servei de Participació Ciutadana: 50.237,17 € (2,42 %)

. Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica: 245.066,08 € (11,78 %)

. Estudis i Planificació: 600,00 € (0,03 %)

. Protecció Civil: 159.259,37 € (7,66 %)

. Promoció Econòmica: 87.033,74 € (4,18 %)

. Desenvolupament sostenible i Unitat de gestió agrícola i forestal: 3.000,00 € (0,14 %) 

Aportacions a transferències 2015

 

. Servei de Benestar Social: 436.763,50 € (25,33 %)

. Àrea de Serveis a les Persones: 314.224,40  € (18,23 %)

. Direcció d’Ensenyament: 858.710.24 € (49,81 %)

. Direcció de Cultura: 22.607,14 € (1,31 %)

. Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica: 78.553,35 € (4,56 %)

. Promoció Econòmica: 13.138,97 € (0,76 %).