Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana eliminar la publicitat sexista a la ciutat

Escoltar

El Ple demana eliminar la publicitat sexista a la ciutat

El Ple, del passat 12 de gener, va aprovar una proposta de resolució que demana eliminar la publicitat sexista a Mataró. La proposta, presentada per la CUP, va ser aprovada amb tots els vots a favor menys l’abstenció de PxC. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Un any més durant la campanya de Nadal hem rebut a les nostres cases i als nostres carrers publicitat adreçada als nens i nenes on es reprodueixen d’una forma sistemàtica l’ús d’estereotips sexistes pel que fa al joc i els joguets. Aquesta publicitat perpetua models sexistes i estableix d’una forma clara allò entès com normalitat patriarcal.
L’objectiu d’aquesta proposta que presentem, és transformar la societat sexista. Es vol fomentar a Mataró una societat més justa que promogui la construcció de relacions equitatives de gènere que es fonamentin en els drets humans i el respecte a la diversitat.
Per acabar amb aquestes pràctiques publicitàries cal anar més enllà de l’ordenança que regula la instal•lació de publicitat en el municipi mitjançant tanques, cartells i qualsevol suport publicitari que s’exhibeixi a la via pública; denunciant i sancionant les empreses que exposen i reparteixen publicitat sexista a la ciutat.
Entenem com publicitat sexista aquella que:
-Promou models que consoliden pautes tradicionalment fixades per cadascun dels gèneres.
-Fixa uns estàndards de bellesa femenina considerats com sinònim d’èxit.
-Exerceix pressió sobre el cos femení mitjançant determinats tipus de productes. Anuncis que limiten els objectius vitals de les dones a l’adequació d’uns determinats patrons estètics. En aquest anuncis, les dones apareixen descontextualitzades.
-Presentar el cos de les dones com un espai d’imperfeccions que cal corregir. Anuncis que presenten els cossos de les dones i els seus canvis deguts a l’edat com “problemes” que és necessari ocultar i/o corregir.
-Situen als personatges femenins en una posició d’inferioritat i dependència.
-Anuncis que exclouen a les dones de les decisions econòmiques de major rellevància. Anuncis que continuen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere.
-Allunya a les dones dels espais professionals prestigiats socialment i, contràriament, els hi dóna rols de neteja, cura i alimentació familiar.
-Nega els desitjos i voluntats de les dones i mostra, com una cosa natural, la seva adequació als desitjos i voluntats de les altres persones.
-Representa al cos femení com objecte, com un valor afegit, als atributs d’un determinat producte com a reclam per atraure la mirada del potencial client.
En aquest sentit, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Mataró pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista a la ciutat de Mataró.
2. La Comissió Especial d’Organització, d’acord amb les aportacions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, farà una proposta al Ple municipal perquè la publicitat sexista sigui inclosa dins la tipificació d’infraccions i sancions de l’Ordenança Municipal de la Publicitat exterior de Mataró.
3. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les consideracions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, posarà en coneixement de l’organisme competent a aquelles empreses que facin publicitat sexista a Mataró.
4. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Municipal d’Igualtat d'Oportunitats Dona-Home i a l’Institut Català de les Dones.”