Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adhereix al projecte “No puc esperar!” de suport als ciutadans amb malaltia inflamatòria intestinal (MII)

Escoltar

Mataró s’adhereix al projecte “No puc esperar!” de suport als ciutadans amb malaltia inflamatòria intestinal (MII)

La Junta de Portaveus, del passat 27 de febrer, va aprovar per unanimitat l’adhesió de Mataró al projecte “No puc esperar!”, dirigit a les persones que pateixen una malaltia inflamatòria intestinal (MII). La MII és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu, la qual s’expressa eminentment en forma de malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa. 
El text de l’adhesió va passar pel Ple del 2 de març i és el següent:“Conscients:
Que la malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu, la qual s’expressa eminentment en forma de malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa i que la seva prevalença afecta a més de 100.000 persones a Espanya, i a prop de 30.000 persones a Catalunya.
Que a data d’avui aquesta malaltia no té teràpia efectiva definitiva ni prevenció adequada.
Que com a altres patologies cròniques, és transcendental fomentar iniciatives encaminades a la millora de la qualitat de vida dels pacients en el seu dia a dia.
Coneixedors:
Que l’ Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) té, entre les seves funcions donar informació als pacients, ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients i els seus familiars, informar i sensibilitzar la societat sobre les necessitats dels malalts i l’ajuda al foment de la investigació i la formació sobre les MII.
Que ACCU ha desenvolupat un projecte de nom “No puc esperar!”, que contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients o de pacients amb d’altres patologies digestives, donat que aquests pacients en relació amb la seva afectació digestiva sovint necessiten urgentment utilitzar lavabo, el més proper, en els seus desplaçaments quotidians.
Que és fa fonamental facilitar als pacients l'accés als lavabos ràpidament i de manera gratuïta en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin i conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

Que l’esmentat projecte fou una iniciativa creada l'any 2013 per ACCU Catalunya i la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, mitjançant el qual es lliuren als afectats, sota criteri dels Equips mèdics d’Unitats de MII, una targeta específica “no puc esperar!”, gratuïta i no nominal, però estan numerades per tal de seguir un control de lliurament.
Que aquest projecte està en desenvolupament continu i s’actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments col•laboradors.
Que el projecte “No puc esperar!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
Que és fonamental la col•laboració de diferents sectors:
1. Equips mèdics d’Unitats de MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients necessiten la targeta i quins no.
2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i informin la ciutadania sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a “No puc esperar!”.
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col•laborin en les tasques administratives i de suport.
Que ACCU emet les targetes “No puc esperar!”, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col•laboradors qui les lliuren als pacients que ells consideren que les necessiten.
Per tot això, L`Ajuntament de Mataró amb la unanimitat dels diferents grups Municipals que l`integren, vol, amb aquest gest institucional, unir-se a la crida a la sensibilització i conscienciació de la societat , institucions i politics sobre aquesta malaltia.

La Junta de portaveus de data 27/2/2017 de conformitat amb l’art 13.2 del ROM acorda unànimement:
PRIMER. Declarar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al projecte “No puc esperar!”
SEGON. Promoure la difusió del projecte “No puc esperar!” a tota la ciutadania de Mataró amb especial atenció als establiments comercials del municipi.
TERCER. Promoure l’adhesió de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria, i dels establiments del municipi al projecte “No puc esperar!”.
QUART. Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la col•laboració de les entitats especialitzades. 3
CINQUÈ: Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte “No puc esperar!”.
SISÈ. Donar coneixement del present acord a la Diputació de Barcelona, al Departament de Salut, al Consell Consultiu de Pacients i a la Societat Catalana de Digestologia.”