Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada una Proposta de resolució per prevenir l'efecte de la implantació i expansió de la vespa asiàtica

Escoltar

Aprovada una Proposta de resolució per prevenir l'efecte de la implantació i expansió de la vespa asiàtica

El Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat dijous dia 4, va aprovar una Proposta de resolució presentada pel grup municipal de C’s per tal que l’Ajuntament previngui l’efecte de la implantació i expansió de la vespa asiàtica (vespa velutina). El text es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ERC-MES, C’s, PP, PxC, ICV-EUiA i les dues regidores no adscrites; i les abstencions de CiU, VOLEMataró i la CUP.

 


El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és el següent:

 


“El passat Ple del mes de setembre es va aprovar una proposta de resolució d’avaluació de l’estat de la biodiversitat en el terme municipal de Mataró i el seu entorn que doni peu a la regulació d’un pla de preservació i millora de la biodiversitat, si bé la proposta de resolució que presentem en aquest ple es pot circumscriure al mateix àmbit que vam aprovar el passat ple, les característiques i els riscos associats a la vespa asiàtica fan que vulguem prioritzar aquests himenòpters dins dels estudis de biodiversitat.

 


Tot i que els experts asseguren que la presencia de la velutina no suposa un risc major per l’home que les homologues europees, no oblidem que hi ha hagut varies morts a España per picades a persones que van patir un “shock” anafilàctic. Tot i que el verí de les asiàtiques és el mateix que el de les europees, la quantitat injectada és major perquè aquestes són més grans. Per això, una persona al·lèrgica pateix un greu perill i les qui no ho són poden córrer el risc en cas de picades múltiples o picada única en mucosa. A tot l'exposat, hi hem d’afegir que aquests insectes davant les amenaces al seu niu, reaccionen de forma virulenta podent perseguir a la seva “amenaça” fins a 500m de distancia.

 


La incidència de la distribució i implantació de la vespa asiàtica planteja una problemàtica amb una triple dimensió:

 


-Danys seguretat ciutadana (per l’exposat anteriorment).

 


-Danys mediambientals: Degut a la gran capacitat de reproducció de la vespa, s’estan veient afectades les explotacions apícoles ja que la agressivitat de la vespa és molt forta i aquestes s’alimenten especialment d’abelles mel·líferes essent capaces de matar desenes d’abelles al dia. La predació que realitza sobre aquestes especies redueix la biodiversitat i la població d’aquests essencials agents pol•linitzadors, actors imprescindibles en els reproductius de la flora, i que per tant, posa en perill ecosistemes complets.

 


-Danys econòmics: En agricultura (directes/indirectes): Sector apícola i fructícola (collites de raïm, poma, pera...) i indirectes per una menor pol•linització que té repercussions en la producció i qualitat de moltes collites; i pels costos associats a la prevenció, localització i neutralització.

 


Donat que les abelles mel·líferes són molt beneficioses pel medi ambient i que també s’han instal·lat a l’espai urbà en diferents tipus d’immobles, caldria afavorir-ne la seva supervivència i evitar que algun ciutadà, per desconeixement o perquè no disposa de prou recursos per contractar la retirada de ruscs o eixams d’abelles, pogués danyar aquestes abelles.

 


Per tots aquests motius i perquè a Mataró ja no és una amenaça potencial si no que és un perill constatat després d’haver localitzat, denunciat i retirat un niu de vespa asiàtica en la nostre població, el grup Municipal de Cs a Mataró proposa els següents ACORDS:

 


PRIMER: Prioritzar dins de l’avaluació de l’estat de la biodiversitat al terme municipal de Mataró i al seu entorn a la regulació d’un pla de preservació i millora de la biodiversitat de la vespa velutina. En cas de considerar-se oportú, crear una taula de treball multi disciplinar per el seguiment de la difusió, implantació i control en el municipi de l’espècie invasora.

 


SEGON: Prioritzar dins del Pla de preservació i millora de la biodiversitat un pla específic amb coordinació amb la resta d’administracions implicades, per frenar la implantació i expansió de la Vespa Velutina.

 


TERCER: En coordinació amb la resta d’administracions formar i dotar dels medis oportuns a: Bombers, Policia Local, Agents Rurals, Agents cívics i altres estaments. Establir els recursos i protocols per atendre els casos que puguin produir-se.

 


QUART: Desenvolupar campanyes informatives i de sensibilització a la població sobre les característiques, formes d’actuació i gestió davant la presència de nius de vespa asiàtica i sobre primers auxilis en cas d’atac.

 


CINQUÈ: Que es doti una assignació econòmica per a que l’ajuntament de Mataró retiri de forma gratuïta ruscs i eixams d’abelles productores de mel que s’hagin instal•lat involuntàriament en immobles particulars, traslladant les abelles a un centre d’apicultura per a la seva recuperació.”