Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde decreta mesures urgents davant l’absentisme de la Policia Local

Escoltar

L’alcalde decreta mesures urgents davant l’absentisme de la Policia Local

Arran de l’absència d’agents del cos al serveis dels torns de nit dels dies 11, 12 i 13 de desembre, un decret d’alcaldia ordena que es garanteixi el correcte funcionament del servei, l’avaluació de la situació de salut laboral i l’obertura d’un expedient informatiu per dirimir si cal depurar responsabilitats per la manca d’efectius policials dels darrers dies.

L’alcalde, David Bote, ha signat un decret aquest dimarts, 15 de desembre, per prendre mesures urgents davant l’absentisme laboral que va tenir lloc el passat cap de setmana a la Policia Local. L’absència d’efectius es va produir en els torns de 19 a 3 h i de 22 a 6 h. El divendres 11 de desembre, cap dels efectius previstos d’aquests dos serveis no va acudir al seu lloc de treball; el dissabte 12 només van assistir 2 agents; i el diumenge 13 de desembre només 1 agent dels previstos en els dos torns va anar a treballar.

Davant d’aquesta situació, i atès que la Policia Local és un servei essencial amb la missió de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana, l’alcalde ha signat un decret per:

-Autoritzar a la regidora delegada de Seguretat Pública, Anna Villarreal, a decretar els serveis mínims i la mobilització d’efectius entre torns i unitats que siguin necessaris, d’acord amb els criteris de la prefectura de la Policia Local, per garantir el correcte funcionament del servei, en especial les funcions encomanades per la situació d’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-19 i també les funcions pròpies de la Policia Local.

-Ordenar a la Direcció de Recursos Humans i Organització l’avaluació de la situació de salut laboral derivada de la manca d’efectius en el servei de Policia Local, així com propostes d’actuació.

-Requerir a la Direcció de Seguretat, Convivència i Civisme que informi a la Direcció de Recursos Humans i Organització de les actuacions realitzades des del punt de vista organitzatiu i laboral en relació a la plantilla de la Policia Local, així com les propostes per a la seva reorganització per garantir la prestació normalitzada dels serveis.

-Instar la continuïtat de la negociació col·lectiva mitjançant una nova convocatòria de la mesa negociadora sectorial de la Policia Local.

-Ordenar l’inici de diligències preliminars amb caràcter d’informació reservada per dirimir si la manca d’efectius policials dels darrers dies pot comportar una depuració de responsabilitats.

 

Mesures per garantir la cobertura del servei de Policia Local

Arran d’aquest decret d’alcaldia, i per tal de garantir el correcte funcionament del servei de Policia Local, la regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal, també ha signat un decret aquest dimarts 15 de desembre a través del qual demana a la prefectura de la Policia Local -a qui correspon cobrir l’organització, direcció, coordinació i supervisió de les diferents unitats del cos-:

-Que adopti de manera urgent les mesures organitzatives de caràcter temporal necessàries per garantir la continuïtat del servei de Policia Local, respectant l’equilibri en la distribució del personal en els diferents torns, i per garantir la continuïtat en la supervisió del servei per part dels comandaments superiors del cos.

-Que proposi de manera inajornable les alternatives organitzatives de caràcter estructural que permetin incrementar la garantia de continuïtat del servei de Policia Local en els diferents calendaris i torns de treball.

-Que intensifiqui en la mesura que sigui necessària la coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra per garantir la continuïtat en la prestació de serveis de seguretat ciutadana a Mataró.

Publicat a