Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró engega la campanya 2020 per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre

Escoltar

Mataró engega la campanya 2020 per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre

El més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació del mosquit tigre és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques. Per això cal que la ciutadania, el sector públic i també el privat facin accions per eliminar i/o tractar els punts d'aigua estancada on les larves i ous d’aquest mosquit creixen. Des de l’Ajuntament s’actua directament als dos cementiris de la ciutat, a les instal·lacions esportives, als centres educatius i a zones verdes com parcs i horts urbans. L’empresa municipal Aigües de Mataró fa un tractament específic en el clavegueram de tota la ciutat.

El mosquit tigre (Aedes Albopictus) es va detectar per primera vegada a Catalunya l’any 2004. Des d’aleshores, les administracions han posat en marxa cada primavera campanyes informatives i han fet accions concretes per minimitzar al màxima la seva propagació. En el cas de Mataró, la Direcció General del Medi Natural del Departament del Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va comunicar l'any 2010 la detecció del mosquit tigre en el nostre terme municipal, aquest fet fa que s'hagi d'intervenir en espais tant públics com privats per a poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el medi ambient.

El control del mosquit tigre pren una rellevància especial degut als casos que s'han donat a Catalunya, relacionats amb els virus Zika, el Chikungunya, el Dengue o la febre groga, i per aquest motiu, en data 4 de maig de 2016, la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va establir un nou protocol d'actuació davant casos sospitosos produïts per la febre vírica de Zika a Catalunya.

De les investigacions dutes a terme fins ara, s'ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s'aconsegueix eliminant els punts d'aigua estancada on aquestes poden créixer. La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les accions i els consells necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades.

 

Accions municipals

L’empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) aplica mesures preventives a la xarxa de clavegueram de la ciutat. El Servei de Protecció Civil i Salut coordina totes les accions necessàries que s’han de portar a terme als horts urbans, a parcs i jardins; també a l’empresa concessionària dels Cementiris de Mataró on s’aconsella, per exemple, fer ús d’esponges, gels hidropònics o sorra a la base de plantes i flors; evitar que quedi aigua estancada en elements de joc que hi ha a escoles bressol o centres educatius com les rodes que hi ha als patis; actuar al Clos Arqueològic Torre Llauder i a totes les finques municipals així com a les instal·lacions esportives.

 

Consells a la ciutadania

Els principals consells per la ciutadania són posar sota cobert els objectes i contenidors que puguin acumular aigua o revisar-los almenys dos cops per setmana.En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l'exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima.

A les basses o piscines, cal actuar de forma que l'aigua que continguin no esdevingui us focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l'aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple la carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima) que cobreixi completament la superfície de l'aigua.

Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges.

Publicat a