Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament exigeix disposar de les infraestructures de transport públic necessàries en el marc del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030

Escoltar

L'Ajuntament exigeix disposar de les infraestructures de transport públic necessàries en el marc del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una moció perquè la ciutat disposi de les infraestructures de transport públic necessàries en el marc del Pla Director d’Infraestructures 2021-2030. La creació d’una línia de tren interior comarcal, la connexió ferroviària entre Mataró i l’aeroport de Barcelona així com amb Granollers i la creació d’un Park & Ride són les principals demandes.

El text íntegre aprovat per unanimitat és el següent:

“Les infraestructures de transport públic esdevenen elements estratègics per a la conformació d’un territori social i econòmicament equilibrat i ambientalment sostenible. Un transport ferroviari competitiu en temps, cost i qualitat dona resposta a una mobilitat diversa, autònoma, segura i accessible tenint en compte els tres pilars bàsics de la mobilitat sostenible: racionalització i restricció de l’ús del vehicle privat, potenciació dels modes de transports sostenibles i planificació territorial adequada.

A la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Director d’Infraestructures (PDI) és un instrument de planificació estratègica que recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes en aquest àmbit territorial, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota. Aquestes inversions tindran una incidència importantíssima en el futur desenvolupament social, econòmic i ambiental de Mataró en tant que formem part d’aquesta Regió i que, a través dels diferents instruments de planificació de la mobilitat, hem fet una aposta clara de ciutat per potenciar el transport públic com a estratègia per a la connectivitat de la nostra ciutat amb el nostre entorn metropolità, especialment, amb Barcelona i les comarques del Vallès Oriental i Occidental.  

A l’any 2005, amb l’aprovació del primer Pla de Mobilitat de Mataró ja es van recollir demandes com la de la construcció d’un Metro lleuger del Baix Maresme o variant a l’actual línia de ferrocarril; la construcció d’un 4rt Cinturo Ferroviari o Línia Orbital; la construcció d’una variant ferroviària per l’interior de Mataró; l’adequació de l’aparcament de l’estació de ferrocarrils, la creació de varis park & ride als extrems de la ciutat i en les parades més importants de les línies d’autobús interurbà; etc.

Al 2010 el Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a l’establiment de la línia orbital ferroviària, aprovat per la Generalitat de Catalunya, va establir pel tram Granollers – Mataró, i més concretament en l’àmbit del terme municipal de Mataró, el següent:

-    A partir de l’estació (d’Argentona)es soterra gradualment tractant de situar-se per sota d’infraestructures existents minimitzant al màxim el seu impacte.

-    Finalment la línia es connecta a la variant de Mataró, la qual circula pel centre d’aquest municipi servint-lo en 3 estacions. D’acord amb el PDI, s’ha inclòs la connexió de la variant de Mataró amb la línia R1 al sud-oest de la població.

-    Actualment, l’estació de Mataró funciona com a inici / terminal de molts serveis, actuant com a capçalera de les rodalies de costa. Per aquest motiu, hi ha combois estacionats en hores vall i durant la nit, i per tant, resulta necessari disposar de zones d’estacionament per a aquestes unitats. Com d’altres estacions de la línia del Maresme, Mataró ja disposa de vies i instal·lacions ferroviàries auxiliar per a l’estacionament i reparació de combois. La reserva proposada inclou un espai per al trasllat d’aquesta àrea de manteniment permetent un alliberament de terreny molt cèntric i proper a la costa. La confluència de 2 línies a la futura estació central de Mataró, permetria que la mateixa àrea de manteniment servís tant per a les circulacions de la línia orbital com per a les corresponents a la línia del Maresme.

Tanmateix, al 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i en relació a les infraestructures ferroviàries que afecten l’àmbit del Maresme, i més concretament a la xarxa de rodalies, incorporava la construcció d’una Nova línia orbital ferroviària i el trasllat de la línia Barcelona – Mataró.

Al 2016 el conjunt de grups municipals van aprovar per unanimitat el Pacte per la Mobilitat de Mataró, que entre els seus acords contempla “Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig – llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a l’interior (Pla Orbital), mentre que a curt termini es planteja millorar l’accessibilitat de vianants dels passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo, no només en la platja i espai de salut de la ciutat, sinó també de bona part del Vallès, sempre i quan les noves activitats que es localitzin no el degradin.”

Al 2018 amb l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró es recullen les següents actuacions en temes d’infraestructures:

 • Sol·licitud a l’administració competent de l’alliberació del peatge de l’autopista del Maresme i redisseny amb termes de reconversió ecològica.
 • Integració en el projecte de cessió de la NII a l’Ajuntament de la pacificació de la NII (tram del Passeig Marítim) i recuperació de la façana litoral.
 • Sol·licitud a l’administració competent d’una segona estació de tren i millores de la connexió Mataró – Alt Maresme.
 • Sol·licitud a l’Administració competent de calendari de construcció del tren Mataró – Granollers, i reconnexió amb l’aeroport.
 • Estudi de nova localització de l’estació d’autobusos (sector IVECO RENFE o Can Fàbregas).

Al març del 2020, en el marc del procés de participació territorial per a la redacció del nou Pla Director d´Infraestructures 2021-2030, l´Ajuntament de Mataró va realitzar les següents propostes:

 • Allargar l’R8 fins a Mataró. Una de les al·legacions que es vol fer al Pla Específic de Mobilitat del Vallès és demanar que l’orbital del Vallès arribi a Mataró (R8).
 • Millorar la connexió entre l’R1 i l’aeroport.
 • Soterrament de la via del tren al seu pas per Mataró, crear una variant interior i evitant el pas del tren per la costa.
 • Reforçar l’R1, però sense afegir la dobla via pel traçat actual.
 • Potenciar la connexió del Vallès amb Mataró.
 • Proposta park & ride espai d’ADIF al costat de l’estació, també hi hauria espais a la zona del Tecnocampus de Mataró.

Recentment s’ha realitzat l’exposició pública del Pla Director d’Infraestructures 2021 – 2030 i a la proposta d’actuacions no es contempla de forma decidida cap de les demandes que com a ciutat venim reivindicant en l’àmbit de les infraestructures per al transport públic per garantir una millor connexió de Mataró amb l’entorn metropolità, especialment, amb la ciutat de Barcelona i les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental.

El no inclusió Pla Director d´Infraestructures 2021-2030 de les inversions en infraestructures de transport públic llargament demandades per la ciutat i que han estat recollides en altres instruments de planificació, com el Pla Metropolità de Barcelona o l’anterior Pla Director Urbanístic, suposen fre per al desenvolupament econòmic i per la cohesió del territori, relegant el Maresme com una comarca perifèrica de l’àmbit metropolità.

Per tot això, els grups municipals sotasignats, coincidim en que el Pla Director d’Infraestructures 2021-2030 ha d’incorporar les actuacions d’inversió en infraestructura de transport públic necessàries per a la nostra ciutat i pel conjunt del Maresme i que serien les següents : 

 • Desenvolupar una línia de tren interior del Maresme, prioritzant el tram comprés entre Mataró i Barcelona. Cal prioritzar la millora de la connexió ferroviària del Maresme amb Barcelona. D’acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona cal fer un estudi del trasllat de la línia Barcelona – Mataró per l’interior dels nuclis urbans de les poblacions, que ofereixi una capacitat superior a la línia actual. Aquest estudi ha d’incloure la variant de Mataró, amb la construcció de tres noves estacions (Pla d’en Boet, Parc Central i Rocafonda-El Palau). A Mataró, aquesta actuació hauria de connectar amb la línia orbital, aconseguint una infraestructura ferroviària completa i integral més eficient i accessible, passant d’una única estació de tren actual a quatre estacions repartides per la ciutat, optimitzant d’aquesta manera la xarxa de transport públic col·lectiu per carretera, tant urbana com interurbana.

 • Fer realitat la connexió ferroviària directa entre Mataró i l’Aeroport, amb l’objectiu de millorar la intermodalitat amb una connexió directa amb l’aeroport, que és per a la nostra ciutat, la infraestructura estratègica referent de caire internacional i on una millora en la seva connexió suposarà un element de competitivitat per al conjunt del territori.

 • Realitzar la connexió del tren entre Mataró i Granollers. Aquesta connexió, prevista tant en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, suposarà una millora en la connectivitat entre el Maresme, el Vallès Oriental i la resta de l’arc metropolità. A nivell de Mataró haurà d’incorporar la construcció d’una nova estació al barri de Cerdanyola que completaria l’oferta d’estacions previstes en la variant de Mataró. És necessari realitzar els estudis i projectes de construcció necessaris per que el territori compti amb aquesta infraestructura lo abans possible.

 • Construir un Park & Ride a Mataró. És necessari ubicar aquesta infraestructura a Mataró per afavorir l’enllaç amb altres modes de transport i l´intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic. És per aquest motiu que és necessari l’estudi de la ubicació d’aquests equipaments en l’entorn de les futures estacions que preveu la variant interior de Mataró”.

Publicat a