Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’aprova una Declaració institucional perquè el Congrés investigui el rei emèrit

Escoltar

S’aprova una Declaració institucional perquè el Congrés investigui el rei emèrit

La Junta de Portaveus celebrada el passat 31 d’agost va aprovar la Declaració institucional presentada pel Grup municipal En Comú Podem Mataró que demana la creació d’una comissió al Congrés dels Diputats per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capital i frau fiscal del Rei Joan Carles. El PSC, ERC – MÉS i En Comú Podem hi van votar a favor, mentre que Junts per Mataró i Ciutadans van votar-hi en contra.

El text íntegre és aquest:

“Des de fa un temps hem assistit a la publicació d'un seguit d'informacions que posen en qüestió la institució monàrquica en relacionar- la amb trames de corrupció i d’enriquiment il·lícit. Aquesta cascada informativa ha suscitat un amplíssim debat públic a la nostra societat. Hem conegut diferents versions d'aquestes informacions i creiem que és necessari el seu aclariment a la seu de la voluntat popular, el Congrés dels Diputats i Diputades. Entenem que el dret a la veritat és previ al debat sobre la protecció atorgada per la inviolabilitat i irresponsabilitat de la prefectura de l'Estat durant l'exercici de les seves funcions.

Les notícies aparegudes en els diferents mitjans de comunicació fan referència a fets esdevinguts durant el mandat com a cap de l'Estat de Joan Carles I, així mateix, des que ostenta l'actual condició de rei emèrit. Tot i l’existència anacrònica de l'aforament atorgat per la Llei Orgànica del Poder Judicial, que reserva al Tribunal Suprem el coneixement de qualsevol causa civil o penal contra Joan Carles I, n’estem convençudes i convençuts que aquest fet acredita, de manera indubtable, que la pèrdua de la prefectura de l'Estat comporta la pèrdua de la inviolabilitat i l'existència de responsabilitat pels seus actes.

També hem conegut les darreres setmanes que la Fiscalia del Tribunal Suprem havia assumit una investigació sobre les denúncies sobre suposades comissions abonades per l'Aràbia Saudita pel contracte de l'AVE a la Meca i el seu ingrés a comptes atribuïdes a Joan Carles I. Tot i aquest pas de la justícia, la Fiscalia precisa que la seva investigació se circumscriu al període posterior a l'abdicació en favor de Felip VI, ja que fins a 2014 la seva figura gaudeix d'inviolabilitat. Tot i la precisió de la Fiscalia resta demostrat que la inviolabilitat recollida a l’article 56.3 de la Constitució no és eterna ni extensible a tot allò que el cap d’Estat faci fora de les seves funcions.

Les actuacions conegudes serien greus en qualsevol circumstància, però en un context de crisi econòmica en el que milers de famílies fan equilibris per arribar a final de mes és intolerable que la corrupció dels responsables institucionals no sigui perseguida.

Per això diferents grups del Congrés han demanat novament una comissió d’investigació.

La Mesa de Congrés ha tornat a denegar l’admissió a tràmit de la sol·licitud de creació d’una comissió d'investigació relativa a les presumptes il·legalitats comeses pel Rei emèrit Joan Carles I, amb l’argument que el artículo 76 de la Constitución ha de interpretarse de forma integrada con el resto de los preceptos constitucionales y así, en este caso concreto, aun cuando las comisiones de investigación puedan versar sobre cualquier asunto de interès público, no cabe por esta vía se pretenda

exigir, como se dice expresamente en la iniciativa inadmitida a trámite, responsabilidades políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en consecuencia, no puede ser sometido a control político directo o indirecto, de ninguna classe.

Continuen els serveis jurídics del Congrés indicant que les prerrogatives d'inviolabilitat i no subjecció a responsabilitat del Rei, consagrades en l'article 56.3 de la Constitució són absolutes, abasten la totalitat del període en què s'exerceix la Prefectura de l’Estat i tenen jurídics permanents”.

Atès que la inviolabilitat del Rei com a tal és impròpia d'una Constitució moderna, democràtica, del segle XXI. I aquesta inviolabilitat en cap cas, pot servir per tapar actes greus de corrupció.

Atès que la inviolabilitat permanent, no sols és un disbarat jurídic sinó que és propugnar la impunitat permanent de la Corona fins i tot en cas de delictes econòmics greus.

Atès que davant del veto que s’ha produït al Congrés, cal que la resta d’institucions de la sobirania popular instin al poder legislatiu a emprendre la cerca de responsabilitats polítiques.

Atès que si la Fiscalia ha iniciat la cerca de responsabilitats penals, ja no hi ha excuses per no iniciar la cerca de responsabilitats polítiques.

Atès que en democràcia ningú pot estar per sobre de la Llei. Inviolabilitat no és impunitat. Més encara quan estem parlant de frau fiscal.

Per tot això el Grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Instar la Mesa del Congrés a iniciar una investigació sobre les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita, el seu vincle amb institucions i empreses espanyols i els seus efectes sobre l'erari públic, mitjançant una comissió parlamentària que permeti esclarir les possibles responsabilitats polítiques.
  1. Traslladar el present acord a la presidenta del Congrés dels Diputats i Diputades, als grups polítics del Congrés i Senat, a la FEMP i a les entitats municipalistes.”