Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acord unànime per reclamar a la Generalitat més inversió per a Mataró

Escoltar

Acord unànime per reclamar a la Generalitat més inversió per a Mataró

La Junta de Portaveus celebrada dilluns 29 de novembre va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel grup municipal del PSC per instar a la Generalitat a augmentar les partides destinades a inversions a la ciutat.

Ampliació en mòduls del CAP Rocafonda-El Palau. Foto: arxiu Ajuntament
Ampliació en mòduls del CAP Rocafonda-El Palau. Foto: arxiu Ajuntament

El text íntegre de la declaració és el següent:

“Durant aquests dies, el Parlament de Catalunya està debatent el projecte de Pressupost de la Generalitat per a l’any 2022. Per a qualsevol govern, el pressupost és l’eina més important que permet portar a terme, mitjançant dotacions econòmiques, les principals polítiques de gestió pública i de transformació del territori, a la vegada que marca les principals prioritats polítiques de l’exercici.

Doncs bé, analitzant el projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022, queda clar que la comarca del Maresme i la ciutat de Mataró no són una prioritat pel Govern de la Generalitat, fent gala de la deixadesa que el caracteritza i deixant-nos, un cop més, amb un nivell d’inversions molt inferior al que, per volum de població, ens correspon.

De fet, la comarca del Maresme rep només l’1,9% de les inversions que la Generalitat ha destinat a l’àmbit metropolità, 27,8 milions d’euros, un 73% menys que a l’any 2010. El Maresme és la quarta comarca que menys inversions rebrà l’any 2022, només superada pel Moianès, el Baix Empordà i el Baix Penedès.

Si ens centrem en la nostra ciutat, dels 3.951 milions d’euros que la Generalitat ha destinat a inversió, només 9’81 milions es destinen a Mataró. Això representa un 0’25% del pressupost d’inversions en una ciutat a on hi viu l’1,67% de la població de Catalunya. En termes d’inversió per habitant, Mataró, l’any 2022, només rebrà 75,7 €/hab. Una xifra del tot insuficient si es compara amb altres ciutats catalanes com Girona (197’6 €/hab), Lleida (140,7 €/hab) o Tarragona (271,8 €/hab).

Aquesta manca d’inversió es nota especialment en l’àmbit educatiu, a on la Generalitat de Catalunya fa evident, un cop més, el trencament dels seus compromisos amb la ciutat de Mataró.

Des de fa més de cinc anys Mataró reclama la construcció del nou Institut Cinc Sènies i de nous edificis per a les escoles d’infantil i primària Germanes Bertomeu i Joan Coromines. Així es recollia al document “Criteris de planificació educativa a Mataró 2017-2022”, aprovat al Ple municipal per unanimitat de totes les forces polítiques presents al consistori en aquell moment. L’any 2019, en una reunió celebrada a la seu del Departament d’Ensenyament entre el llavors conseller, sr. Bargalló, i el regidor d’Ensenyament i l’alcalde de Mataró, el Departament va assumir el compromís de construir, en primer lloc, el nou Institut Cinc Sènies i, posteriorment, els nous edificis per les escoles Germanes Bertomeu i Joan Coromines.

Malgrat aquest compromís explícit, no hi ha cap dotació pressupostària al respecte als pressupostos d’inversions de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022. De fet, no hi ha ni tan sols un projecte executiu de l’Institut i tampoc cap previsió per a la construcció dels dos nous edificis escolars.

Com a conseqüència de tot plegat, els alumnes de l’Institut Cinc Sènies continuen estudiant en barracons un any més i els alumnes de les escoles Germanes Bertomeu i Joan Coromines han de patir unes instal·lacions que no estan a l’alçada dels estàndards educatius més bàsics.

Un altre àmbit on es fa palès la manca d’inversions de la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat és l’atenció primària. Es tracta d’un àmbit ja de per sí molt tensionat per la manca de recursos i que, malgrat l’esforç titànic dels i les professionals, no ofereix actualment un bon servei a la ciutadania.

En aquest àmbit, els compromisos d’inversió del Departament de Salut amb la ciutat de Mataró eres dos: l’ampliació del CAP Rocafonda-Palau i la construcció del nou CAP Cirera-Molins.

En el cas de l’ampliació del CAP Rocafonda-Palau, el compromís assolit era que les obres s’iniciarien al darrer trimestre de 2022. No obstant això, de la lectura del pressupost d’inversions es dedueix que l’ampliació no estarà operativa fins l’any 2025 – ja que la partida que consta per l’any 2022 és irrisòria, mentre que les que consten entre els anys 2023 i 2025 són importants –, cosa que no respon a les necessitats dels veïns i veïnes del barri.

Tampoc apareix cap dotació pressupostària per la construcció del nou CAP Cirera-Molins, malgrat el compromís assolit pel Departament d’iniciar la construcció entre el darrer trimestre de 2022 i el primer de 2023.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Instar el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya a dotar les partides pressupostàries necessàries per a inversions suficients a la ciutat de Mataró, especialment les corresponents a l’Institut Cinc Sènies, les escoles Joan Coromines i Germanes Bertomeu, l’ampliació del CAP Rocafonda-Palau i el nou CAP Cirera- Molins.

  1. Instar la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a accelerar el projecte i la construcció de l’Institut Cinc Sènies i les Escoles Germanes Bertomeu i Joan Coromines, de tal manera que la seva construcció s’iniciï durant l’exercici 2022.

  1. Instar la Conselleria de Salut a accelerar els projectes d’ampliació del CAP Rocafonda-Palau i del nou CAP Cirera-Molins, de tal manera que les obres comencin durant l’exercici 2022, tal i com s’havien compromès.

  1. Notificar els presents acords a les conselleries d’Economia i Hisenda, Salut i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a les diferents associacions de veïns de Mataró i als mitjans de comunicació locals per a la seva difusió”.


Publicat a