Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova fer un Pla d’espais de joc per a infants amb diversitat funcional

Escoltar

El Ple aprova fer un Pla d’espais de joc per a infants amb diversitat funcional

El grup municipal de Junts x Mataró va presentar la proposta de resolució, que es va aprovar per unanimitat al Ple ordinari del passat 3 de juny.

Jocs al Parc Central. Foto: Ajuntament
Jocs al Parc Central. Foto: Ajuntament

El text íntegre de la resolució és el següent:

“L’article 7 de la Declaració dels Drets de l'Infant afirma que "els nens ha de gaudir plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d'estar orientats a les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d' aquest dret".

Així doncs, es reivindica la importància que nens i nenes necessiten espais de joc on compartir el temps sense importar quines són les seves capacitats, on aprenguin a viure en igualtat.

Els parcs infantils són un espai de garantia per al joc en els espais públics de pobles i ciutats. No obstant això, en la majoria de països no hi ha cap criteri, ja sigui normatiu o recomanació, sobre com ha de ser un parc infantil accessible. L'accessibilitat als parcs infantils segueix sent un repte pendent per a la inclusió dels nens i nenes, pares i mares, avis i àvies, amb o sense discapacitat en un mateix espai de joc.

Els nens amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats, en no tenir veu pròpia com a col·lectiu. No obstant això, les enquestes realitzades als pares i mares d'aquests menors evidencien la necessitat que es creïn espais de joc inclusius.

D’acord amb el Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils aprovat per aquest Ajuntament a Gener de 2018, es va realitzar un pas important en la regulació de normatives mínimes en les àrees de joc i aconseguir uns nivells de seguretat i qualitat òptims per tal de procedir a la seva certificació.

D’acord amb l’esmentat Pla, totes les àrees de joc hauran de ser accessibles, no podran tenir cap tipus de barrera arquitectònica i els paviments permetran el pas de les cadires de rodes i cotxets de nens sense cap mena de dificultat. També, es fa referència a què, en la mesura que es pugui, s’afavorirà la instal·lació de jocs adaptats a infants amb diversitat funcional, i segons hem consultat, es contemplaven dues zones de jocs inclusius al Parc Central i a el Callao.

Tot i així, no sabem en quin estat d’execució es troba aquest Pla i tampoc que s’hagi incorporat cap àrea de jocs infantils que puguem considerar “inclusius”.

La Fundació Maresme va confeccionar un seguit de recomanacions com a solucions per a un parc infantil accessible i inclusiu.

El projecte és una reivindicació al dret a jugar en igualtat per a nens i nenes amb diferents capacitats. Per això, els objectius finals que s'haurien d'assolir per poder acreditar els parcs com a zones d'espais accessibles i inclusives són:

Accessibilitat i seguretat: L'espai de jocs ha de ser un lloc accessible en el qual tots els nens puguin entrar i desplaçar-se de forma segura. Les mesures d'accessibilitat estan sempre del costat de la seguretat.

Objectiu social inclusiu: el Parc Infantil ha de ser un lloc inclusiu, perquè els nens i nenes es diverteixin junts, coneixent les diferències. Es vol crear un espai solidari en què es fomentin els valors socials, com l'amistat i la companyonia.

Acte responsable: s'han de fomentar els valors socials en els quals volem formar els nostres nens i promoure la participació activa dels municipis i les empreses en projectes amb un clar i directe benefici social. La reivindicació de l'accessibilitat als parcs infantils permet conscienciar la societat i als gestors públics sobre la necessitat de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom a través d'una proposta àmpliament recolzada per la societat.

Pel que fa als elements de joc, es proposa una classificació en diferents graus d'accessibilitat, que permeti discernir entre:

- Elements sense accessibilitat (grau 1).
- Elements amb criteris d'accessibilitat universal (grau 2).
- Elements específics per a nens amb discapacitat (grau 3).

Quines condicions hauria de complir un parc infantil per a ser considerat accessible:

- Almenys un de cada dos elements de joc d'una mateixa família ha de complir els requisits proposats com a grau 2 (elements de joc accessibles).
- El paviment ha de ser de cautxú doncs, com s'ha comprovat en l'enquesta, és l'únic material universalment accessible per als parcs infantils.
- S'ha de fer una investigació sobre la població de la zona, per si fos necessari introduir un element de joc específic per a la discapacitat, per assegurar la seva utilitat.
- Òbviament, donar compliment de les recomanacions en matèria de seguretat de les normes UNE.

L'objectiu desitjable seria que la major part dels parcs infantils d'un municipi comptés amb criteris d'accessibilitat universal, on poguessin jugar junts tots els nens, independentment de les seves capacitats.

D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Mataró sol·licitem al ple que prengui els següents ACORDS:

1. Que el Govern municipal incorpori en el període màxim de dos mesos un Pla de joc per infants amb discapacitat de la ciutat de Mataró que inclogui el calendari d’execució, el pressupost destinat i les següents accions:

- Publicació, abans de l’inici del curs 2021-2022 de la llista de parcs infantils de la ciutat de Mataró que siguin accessibles a la pàgina web de l’Ajuntament, tot especificant el nivell d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin accessibles i inclusius.

- Priorització i calendari dels espais de joc de cada barri que seran 100% accessibles i inclusius, d’acord la disponibilitat pressupostaria, tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc com per l’accés.

- Elaboració i aprovació d’un protocol per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en el cas de que una família sol·liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils propera al seu domicili, l’Ajuntament instal·li aquest element d’acord a la disponibilitat pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb discapacitat de la nostra ciutat.”


Publicat a