Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crearà una Comissió Informativa Especial per a mesures de racionalització i sostenibilitat econòmica

Escoltar

L’Ajuntament crearà una Comissió Informativa Especial per a mesures de racionalització i sostenibilitat econòmica

Comptarà amb representants de tots els grups municipals i tindrà com a finalitat l’adopció de mesures que permetin incrementar ingressos, reduir despesa i optimitzar i fer més eficient l’organització.

El Ple municipal va aprovar ahir la creació d’una Comissió Informativa Especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització. Aquest nou òrgan municipal estarà presidit pel regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, tindrà un representant de cada grup municipal amb vot ponderat en funció del nombre de regidors, i comptarà també amb l’assistència del gerent, Antoni Merino, com a assessor.

L’elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament implica any rere any un difícil equilibri entre la capacitat d’ingressos corrents i les obligacions de despesa, dificultat que s’ha fet encara més evident en el context de crisi econòmica i social derivada de la pandèmia per la Covid-19.

Al setembre de 2019 es va crear una comissió tècnica amb l’objectiu de posar en marxa mesures per reduir la despesa i incrementar els ingressos, i fer més sostenibles les finances municipals. Així, s’ha començat a elaborar el Pla de racionalització i s’han generat importants instruments per facilitar la presa de decisions, com l’Observatori fiscal, l’actualització de la cartera de serveis o l’estudi de costos dels serveis i activitats, entre d’altres.

Al pressupost de 2020 i de 2021 ja s’han aplicat les primeres mesures del Pla de racionalització, bàsicament accions d’eficiència i de contenció de la despesa, però cal seguir treballant en aquesta línia per encarar amb garanties els reptes dels propers anys i continuar fent front als efectes de la pandèmia. Els exercicis 2022 i 2023 es preveuen especialment complexos pels impactes econòmics sobre la participació en els impostos de l’Estat (PIE), que és el segon ingrés en importància desprès de l’IBI i que es veurà afectat quan es coneguin les liquidacions definitives de l’any 2020 i 2021.


Objectius de la comissió

Tenint en compte aquest escenari, la Comissió Informativa Especial aprofundirà en l’estudi i avaluació de la sostenibilitat financera de l’Ajuntament per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i per dur a terme mesures de racionalització. Els objectius seran l’adopció de mesures que permetin incrementar ingressos, reduir despesa i optimitzar i fer més eficient l’organització.


Representants i funcionament

D’acord a les propostes de cada grup, la nova Comissió estarà presidida per Juan Carlos Jerez pel PSC (suplent, Miquel Àngel Vadell) i els vocals seran: Francesc Teixidó per ERC-MES (suplent, Joaquim Camprubí); Sergio Morales per ECPM (suplent, Sarai Martínez); Alfons Canela per JUNTS (suplent, Xavier Font); i Cristina Sancho per Cs (suplent, José Antonio Molero).

El funcionament de les comissions especials es regula mitjançant el Reglament Orgànic Municipal. La pròpia comissió decidirà sobre el règim de sessions, que es podran celebrar presencialment o per videoconferència. El president també podrà decidir canvis puntuals en aquest règim per motius tècnics o d’organització.

Les tasques de la comissió haurien de finalitzar abans del 15 de setembre de 2021, de forma que les seves conclusions i recomanacions, que es prendran per consens, s’incorporin a la proposta d’avantprojecte dels pressupostos per a 2022.