Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022 a Mataró preveu la congelació d’impostos

Escoltar

L’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022 a Mataró preveu la congelació d’impostos

L’Ajuntament ha iniciat el debat i aprovació de les ordenances que regulen els tributs municipals, que es farà de manera conjunta al debat d’aprovació de pressupostos per al 2022.

L’Ajuntament ha aprovat per decret l’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022, que contempla la congelació dels impostos per a l’any que ve, així com de la major part de taxes i preus públics. El regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, va avançar les previsions dijous passat, 16 de setembre, a la Comissió Informativa Municipal d’Administració General i Bona Governança.

No es preveu cap pujada de l’Impost de Bens Immobles (IBI) ni de la resta d’impostos municipals, tot i que per al 2022 es preveu una disminució d’ingressos en concepte d’IBI amb motiu de la finalització del peatge de la C-32 (-377.503 €).

Pel que fa a les taxes municipals, els principals canvis previstos afecten a dos serveis prestats per concessionàries, la taxa de de cementiris i els preus públics del Sorrall, amb increments previstos del 2,4 % i del 2,7 % respectivament. La taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires (terrasses) recuperarà les tarifes vigents al 2020, després de les reduccions aplicades de forma excepcional per les repercussions de la Covid-19.

També es contempla la creació de dues taxes vinculades als vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets, etc.): una nova tarifa per la retirada d’aquest tipus de vehicles de la via pública per part de la grua municipal i una altra per la instal·lació d’estacionaments de bicicletes o altres VMP destinats a ús comercial.


Bonificació de la brossa domiciliària per ús de les deixalleries

L’avantprojecte d’ordenances fiscals per al 2022 recupera la bonificació de la taxa de la brossa per l’ús que la ciutadania fa de les deixalleries municipals, que no es contemplava a les ordenances fiscals d’aquest 2021. Aquesta bonificació s’aplica amb caràcter retroactiu respecte als usos fets l’any anterior. D’aquesta manera, les persones que han utilitzat les deixalleries municipals durant el 2021 gaudiran de la bonificació al 2022.

Es preveu mantenir els mateixos ajuts i subvencions per facilitar el pagament dels tributs vigents aquest any. La previsió del Govern és destinar novament un fons de 500.000 € a ajuts tributaris per a famílies i persones amb menors ingressos.


Debat conjunt de la fiscalitat i els comptes generals

Amb l’aprovació de l’avantprojecte s’inicia el procés de debat i elaboració de les ordenances fiscals per a l’any que ve, que es farà de forma conjunta al procés d’elaboració del pressupost municipal. Així, es preveu que tant les ordenances com el pressupost de 2022 estiguin aprovats definitivament a finals de desembre.

A grans trets, el marc pressupostari per al 2022 es presenta més optimista que el de l’exercici actual per la previsió d’un augment dels ingressos procedents d’altres administracions. Principalment, per l’increment del 8 % de les entregues a compte de la Participació als Impostos de l’Estat anunciat als municipis i per l’aportació, també per part de l’Estat, de les quantitats pendents pel canvi del sistema de liquidació de l’IVA, que en conjunt es preveuen en 3,3 milions d’ingressos extra en el cas de Mataró. També per la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) atorgada a l’Ajuntament de Mataró per fer compra innovadora pública vinculada a la gestió dels residus (3,47 milions d’euros per als anys 2021-2023).