Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari Institut Municipal d'Educació. 26/03/2003

Escoltar

Consell Plenari Institut Municipal d'Educació. 26/03/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació

Dia: 26 de març de 2003

Hora: 2/4 de vuit del vespre

Lloc: Biblioteca de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 1r

Per indicació del President de l'IME es convoca la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2003.
  2. Despatx Oficial
  3. Donar compte dels Decrets signats.
  4. Línies d'actuació:

 1. Criteris bàsics per a una Nova Estratègia Urbana i per a un Nou Programa d'Actuació Urbanística Municipal.
 2. Presentació de la Memòria de l'IME 2001-2002
 3.               5.   Propostes al Consell:

   1. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'IME de l'any 2002.
   2. Aprovació de l'atorgament de les subvencions concedides:

   1. Per a activitats extraescolars o complementàries. Convocatòria 09/03
   2. Per a colònies escolars. Convocatòria 10/03
   3. Per a menjador escolar. Convocatòria 11/03
   4. Per a casals d'estiu. Convocatòria 12/03
   5. Per a educació en el lleure. Convocatòria 13/03
   6. Per a associacions d'estudiants. Convocatòria 14/03

                III. Procés de preinscripció i matriculació de les Escoles Bressol municipals:

 4. Aprovació del criteri complementari de prioritat del barem a determinar pel Consell Plenari de l'IME.

 5. Designació de la Comissió d'Escolarització

 6. Aprovació proposta preus públics per assistència i estada a Escoles Bressol i sobre ensenyaments especials a establiments municipals (escoles d'adults, activitats formatives als centres cívics i altres serveis educatius de l'IME) per al curs 2002/2003.
 7. 6. Informacions de la Presidència

  7. Precs i preguntes

   Mataró, 21 de març de 2003

   LA SECRETÀRIA

   Montserrat Cabré i Roca