Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Joventut, 03/05/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Joventut, 03/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Data: 3 de maig de 2004

Núm: 33

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano

Vicepresidenta

Consellera delegada de Joventut i Esports

Oriol Roch Izard

Director del Pla Integral de Joventut

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Maria Salicrú Maltas

A títol personal

Oriol Burgada Mascaró

A títol personal

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Francisco Javier Sánchez Muñoz

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

Raquel de Haro González

Acció Jove € Joves de CCOO

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Santi Giménez Serra

Grup Municipal CiU

Excusen la seva absència:

Manuel Mas Estela

President

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

No hi assisteixen:

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Bintou Jarju Rubí

A títol personal

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Manel Valverde Martínez

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Lluís Márquez Cobo

Ass. Cultural La Mar de Garbí

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz

Creu Roja Joventut

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Laura Soto Pastelero

Grup Municipal PSC

Alexandre Floriach Jones

Grup Municipal ERC

Saida Sánchez Montilla

Grup Municipal PP

També assisteix a la sessió, en relació al punt 2 de l'ordre del dia, el conseller delegat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Mataró, Sr. Antoni Civit.

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de les línies de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a càrrec del conseller delegat de Promoció Econòmica Toni Civit.
 3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. En Santi Giménez fa notar que l'acta recull una intervenció seva que, tal com està expressada, no té cap sentit, no s'entén què vol dir (Cal tenir més serveis i infraestructures al voltant dels edificis). L'acta s'aprova sense cap altra esmena.

 3. Presentació dels serveis i línies de treball de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a càrrec del conseller delegat de Promoció Econòmica Toni Civit

El Sr. Toni Civit comença la seva intervenció fent èmfasi en què promoció econòmica significa promoció de l'activitat econòmica de la ciutat. A continuació explica els serveis i línies de treball més destacats de l'IMPEM:

El Servei d'Ocupació inclou tot el que té a veure amb buscar i trobar feina i amb la formació. Des del punt de vista juvenil, hi ha moltes actuacions d'especial interès:

 • El Club de Feina i la Borsa de Treball: el setembre del 2003 varen rebre un nombre rècord d'ofertes de treball que es va aproximar a les 900.
 • El projecte Tecnoescola 2003-2005, pensat des d'IMPEM i Tecnocampus, que ofereix formació en programari i maquinari informàtic i pràctiques amb sou i contracte per a la inserció al mercat de treball. S'ha fet opció pel programari lliure LINUX.
 • La formació ocupacional per a joves entre 16 i 25 anys (i també per a majors de 25 anys).
 • El Servei d'Inserció Laboral gestionat conjuntament amb el Consell Comarcal i el GIMM: en 5 anys han rebut 1.000 ofertes de treball de les quals un 40% s'han convertit en llocs de treball.
 • Seguiment i valoració d'empreses que ofereixen llocs de treball de qualitat. Es deixa de treballar amb les que perjudiquen els treballadors. No es treballa amb ETT perquè s'intenta promoure la responsabilitat social de les empreses amb la introducció de clàusules socials als contractes, tot i que no és fàcil lluitar contra la temporalitat i la precarietat.

El Servei d'Empresa ofereix assessorament, suport i ajuts per a la creació d'empreses:

 • S'acull la gent que arriba amb projectes, amb "idees lluminoses".
 • Es fa una tasca de mediació per obtenir subvencions de la Generalitat per projectes d'autoocupació.
 • Es promou la investigació per a l'ocupació (I+O). Si a això s'hi afegeixen el component tecnològic i la creativitat (p.ex. premis cre@tic) tenim el suport al jaciment d'ocupació de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • La Incubadora és un espai adequat perquè durant 3 anys s'hi desenvolupin projectes empresarials de base tecnològica. En aquests moments, un grup d'empreses que han nascut a la Incubadora ja s'estan establint pel seu compte.

En aquest punt de l'exposició s'inicia un debat amb les següents intervencions de membres del Consell:

 • La Raquel de Haro felicita en Toni Civit pel funcionament de serveis com la Borsa de Treball però insisteix en la corresponsabilitat de l'IMPEM a l'hora d'enviar la gent a empreses que fan "males pràctiques" d'ocupació. Destaca també el desconeixement profund dels joves pel que fa als seus drets com a treballadors i al marc legal en què es poden moure. Això provoca fractura social i desigualtat d'oportunitats. Cal, per tant, informar, orientar i formar els joves sobre què és una relació laboral i els seus termes i sobre els seus drets bàsics. Perquè el treball està molt directament lligat amb la cohesió social i s'ha de contemplar des d'aquesta perspectiva, no només des de la perspectiva econòmica. Afegeix que els joves emprenedors són una minoria molt minoria i que l'atur afecta de manera molt destacada els joves menors de 20 anys i les persones majors de 50.
 • La vicepresidenta del Consell recorda que el Pla d'Actuació Municipal de l'any 2004 recull el compromís d'oferir des del SIDRAL assessories especialitzades en formació, ocupació i habitatge.
 • La Maria Salicrú diu que hi hauria d'haver un llistat on line de totes les empreses de la ciutat agrupades per sectors per a la gent que comença a buscar feina. En Santi Giménez afegeix que caldria que es pogués accedir on line a ofertes de treball. En Toni Civit respon que aquesta possibilitat és molt complicada a causa de la llei de protecció de dades.
 • L'Oriol Burgada opina que l'IMPEM i la Borsa de Treball són molt desconeguts i que s'haurien de promocionar i publicitar molt més.
 • La Maria Salicrú afegeix que els joves s'espavilen molt a l'hora de buscar feina, que funciona molt el boca orella, que hi ha feina però n'hi ha molta de precària i de submergida.

A continuació torna a prendre la paraula el Sr. Toni Civit per presentar les actuacions del Servei de Promoció de la Ciutat: s'està elaborant un pla de promoció turística de la ciutat per explorar quines possibilitats té la ciutat, quins elements d'atractivitat, tant per la gent de fora com pels propis mataronins. El 2005 començara les actuacions que se'n derivin. El que es vol fer és veure si Mataró és una ciutat turística o no, i si ho pot ser, tenim tota una sèrie d'elements a desenvolupar per convertir-los en productes per vendre. Dos dels elements importants del pla són la dinamització econòmica per mitjà dels nous filons d'ocupació en el sector turístic i la millora de l'autoestima dels mataronins.

Després de la seva intervenció, es tornen a succeir les intervencions de membres del Consell:

 • La Maria Salicrú opina que a Mataró hi ha activitats i elements molt diversos a promocionar perquè puguin ser un reclam a nivell europeu i també per la gent d'aquí, i que la ciutat ha viscut d'esquena al mar. Alguns d'aquest elements podrien ser la Venus com a emblema, el port i l'entorn de la ciutat com a elements educatius, l'estació com a centre neuràlgic d'informació, Mataró com a capital del Maresme€
 • En Víctor Xaubet demana que els elements de patrimoni estiguin ben senyalitzats i ben destacats en els plànols de la ciutat, que se'n doni informació, etc.

En Toni Civit els respon que tots aquests elements concrets s'han d'emmarcar en el pla de promoció turística que s'està treballant. A la pregunta de com es poden fer aportacions a aquest pla, el conseller ofereix la possibilitat de participar en la comissió que l'està elaborant. La Maria Salicrú s'ofereix, i tot els membres presents del Consell accepten la seva proposta, per participar en aquesta comissió com a representant del Consell Municipal de Joventut.

Per acabar la seva intervenció, el Sr. Toni Civit ofereix als membres del Consell d'anar a fer una visita a l'IMPEM en horari de funcionament. La vicepresidenta també informa que en el procés d'elaboració del nou Pla Director de Joventut està prevista una reunió de Joventut amb l'IMPEM per analitzar el que s'està fent i veure com es pot millorar en benefici dels joves.

 1. Torn obert de paraules
 • En Pau Benítez fa tres aportacions:
 • proposa canviar la data de la propera reunió, que tocaria a principis de juny, per finals del mateix mes per tal d'evitar el període d'exàmens. S'accepta la seva proposta sense concretar la data.
 • fa una valoració molt positiva de l'enquesta que s'ha passat als IES en el marc del Pla Director de Joventut i com a preparació del terreny per la represa del servei d'informació i dinamització estudiantil pel curs 2004-05.
 • es queixa que no hi ha cap material editat per l'Ajuntament que doni informació sobre les colles de cultura tradicional de la ciutat (gegants, capgrossos, drac, mumerota€)
 • En Ferran Gómez fa un aclariment sobre la qüestió de les tarifes de l'Alberg Can Soleret: l'any 2004 s'ha produït un augment mig del 15% dels preus i del 50% en el cas de l'esmorzar per menors de 20 anys, i no hi ha tarifa C. L'Alícia li respon que en aquests moments s'està replantejant la idoneïtat de l'ús de Can Soleret com a alberg per motius molt diversos, entre els quals cal destacar el cost que representa per a l'Ajuntament.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió.

La consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

 

La secretària del Consell

Marta Loire i Fernàndez

 

Mataró, 9 de juliol de 2004