Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Joventut.06/07/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Joventut.06/07/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Data: 6 de juliol de 2004

Núm: 34

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano

Vicepresidenta

Consellera delegada de Joventut i Esports

Oriol Roch Izard

Director del Pla Integral de Joventut

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Maria Salicrú Maltas

A títol personal

Oriol Burgada Mascaró

A títol personal

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Bintou Jarju Rubí

A títol personal

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Diana López Infantes

Grup Municipal PSC

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Santi Giménez Serra

Grup Municipal CiU

Excusen la seva absència:

Manuel Mas Estela

President

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

Raquel de Haro González

Acció Jove € Joves de CCOO

No hi assisteixen:

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Manel Valverde Martínez

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Lluís Márquez Cobo

Ass. Cultural La Mar de Garbí

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz

Creu Roja Joventut

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Alexandre Floriach Jones

Grup Municipal ERC

Saida Sánchez Montilla

Grup Municipal PP

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Informació sobre actuacions del Servei de Joventut: Sala d'Estudi, Fires Joves
 3. Informació sobre la campanya de participació del Pla Jove x Mataró 2004-08
 4. Torn obert de paraules
 5. Cloenda del curs del Consell Municipal de Joventut

Desenvolupament de la reunió

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Per motius tècnics, no es lliura l'acta de la sessió anterior. S'acorda que, juntament amb una carta del Sr. Toni Civit adreçada al Consell en resposta a les qüestions sorgides durant la sessió anterior, es farà arribar al mateix temps que l'acta de la present sessió per ser aprovades durant la propera reunió.

 3. Informació sobre actuacions del Servei de Joventut: Sala d'Estudi, Fires Joves
 4. SALA D'ESTUDI

  La vicepresidenta informa que durant el període d'exàmens del mes de juny (de l'1 de juny al 3 de juliol) es varen ampliar tant l'espai com l'horari de la sala d'estudi del Casal de Joves: es va habilitar la sala d'actes com a sala d'estudi i l'horari es va ampliar fins a la 1 de la matinada de dilluns a divendres i fins a les 3 els dissabtes. Durant el dia, la mitjana d'assistència ha estat de 60 estudiants, amb un punt àlgid situat entre les 80 i 90 persones. El problema més destacat ha estat la calor que feia a les sales, la qual cosa fa plantejar la possibilitat de condicionar com a mínim la sala habitualment destinada a sala d'estudi. De cara al proper curs volem treballar-hi una mica més, plantejant propostes en altres espais (IES, escoles universitàries€), oferint el servei durant els dos períodes d'exàmens (gener-febrer i juny-juliol) i tenint en compte la distribució territorial.

  FIRES JOVES

  L'Alícia Romero explica que s'ha produït un canvi de dates i d'espai de les Fires Joves 2004, que es faran del 17 al 19 de setembre al Parc Central. A continuació exposa la situació actual d'aquest projecte, que és la següent: a petició de les entitats, l'Ajuntament ha estat més retirat de l'organització i la conseqüència ha estat que hi ha menys entitats implicades, menys activitats previstes i, en definitiva, menys diversitat i pluralitat. Hi ha molt poca participació d'entitat, segurament perquè el projecte no engresca les entitats i per això no s'hi impliquen. De fet, només 3 entitats hi estan participant activament. Per tant, cal replantejar-se el projecte perquè s'hi dediquen molts diners i sobretot perquè no recull la veu de moltes entitats.

  La Laura Moreno defensa les Fires Joves: diu que estan molt bé i que la manca de participació de les entitats no és culpa de l'autogestió del projecte. A partir d'aquest moment, s'inicia un debat a l'entorn de les Fires Joves, però s'acorda fer-ne la valoració després de la propera edició.

 5. Informació sobre la campanya de participació del Pla Jove x Mataró 2004-08
 6. La Marta Loire informa del desenvolupament de la campanya de participació per l'elaboració del nou Pla Jove x Mataró: fins a la data s'han realitzat les enquestes als IES (gairebé 1.700) que també serviran per establir les línies d'actuació del servei d'informació i dinamització de cara al curs 2004-05, s'han fet gairebé la totalitat de les 30 entrevistes en profunditat a joves, s'han distribuït 30 bústies amb butlletes (punts calents) per recollir aportacions, s'han començat les entrevistes amb entitats i s'han realitzat 3 grups de discussió amb joves de diversos perfils (delegats d'IES, alumnes de la Tecnoescola, usuaris dels SIJ). Durant la resta del mes de juliol i el mes de setembre s'han d'acabar de reunir els grups de discussió que falten, entre els quals el de membres d'entitats juvenils polítiques i s'han d'acabar les entrevistes a entitats. Amb les conclusions inicials de totes aquestes tècniques s'elaborarà un primer informe que servirà de base per a les comissions temàtiques. Aquestes comissions temàtiques es constituiran a partir de les prioritats marcades pels joves (en principi hi haurà 4 comissions temàtiques) i tindran com a objectiu elaborar les propostes d'actuació en cadascun dels gran àmbits prioritzats. En aquesta fase, que serà la darrera del procés participatiu, caldrà la col·laboració d'alguns membres del Consell per dinamitzar les comissions, que s'hauran de reunir un parell de vegades com a mínim en un període relativament breu de temps (entre 2 i 3 setmanes).

  La Maria Salicrú i l'Eloi Aymerich s'ofereixen per dinamitzar alguna d'aquestes comissions, segons els àmbits temàtics que es prioritzin. La resta de dinamitzadors es buscaran quan ja estiguin definides totes les comissions.

 7. Torn obert de paraules

L'Oriol Roch aprofita el torn obert de paraules per fer saber als membres del Consell que a finals del mes de juliol deixarà de ser el Cap del Servei de Joventut, ja que una oferta professional molt interessant l'ha fet decidir a deixar l'Ajuntament de Mataró per anar-se'n a treballar a Galícia.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta fa la cloenda del curs 2003-04 del Consell Municipal de Joventut i aixeca la sessió.

La consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

 

La secretària del Consell

Marta Loire i Fernàndez

Mataró, 6 d'agost de 2004