Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari 30/06/2005

Escoltar

Ple Municipal extraordinari 30/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5535/2005 de 27 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Ple extraordinari 30 de juny de 2005.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 30 de juny de 2005, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1 Presa de possessió del Sr. Carlos Antonio Súnico Batxilleria com a nou regidor de l'Ajuntament de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei d'Ingressos-

2 Aprovació provisional dels tipus impositius a l'Impost sobre béns immobles per a l'exercici 2006.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor