Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 27/09/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 27/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL mUNICIPAL DE jOVENTUT

Data: 27 de setembre de 2005

Núm.: 41

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Ivan Pera Itxart

Vicepresident

Conseller delegat de Joventut i Esports

Nonis Massaguer Ferrer

Directora del Pla Jove x Mataró

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Sandra Farré Galceran

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

José Ángel Fernández Domínguez

Vocalia de Joves de l'AV Pla d'en Boet

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Albert Ponsa Moreno

Grup Municipal ERC

Jordi Fernàndez Fàbregas

Grup Municipal CiU

Adam Alonso Bennett

Grup Municipal PP

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron Espinar

President

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Santi de Arcos

Creu Roja Joventut

Diana López Infantes

Grup Municipal PSC

No hi assisteixen:

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Lluís Márquez Cobo

A títol personal

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informacions de les entitats.
 3. Informació del Consell de Ciutat.
 4. Pla Jove i participació juvenil.
 5. Representació del Consell en els consells municipals de Mobilitat i Seguretat i Prevenció.
 6. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

  L'acta de la sessió anterior s'aprova sense cap esmena.

  2. Informacions de les entitats.

  Abans de passar a aquest punt de l'ordre del dia, es fa una roda de presentacions amb motiu de la incorporació al Consell d'en José Ángel Fernández en representació de la Vocalia de Joves de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet.

  • En José Ángel Fernández presenta la Vocalia de Joves de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet: són un grup de 8 joves molt diversos que volen dinamitzar els joves del barri, crear consciència de barri i de ciutat, crear identitat. Tenen una pàgina web en construcció (www.jovesdelplaboet.com) que es posarà en funcionament l'1 de novembre i que l'estan fent des de l'IES i joves del barri, tenen un grup de joves de 15 a 17 anys fent break dance al centre cívic i tenen moltes ganes que al barri es facin coses per als joves. També s'estan posant en contacte amb la resta d'entitats del barri per treballar la problemàtica multicultural, per posar les bases per crear un marc de convivència, perquè la gent es conegui. Són conscients que la dificultat és gran i la seva prioritat és aconseguir un Espai Jove per al barri.

  3. Informació del Consell de Ciutat.

   L'Eloi Aymerich explica el treball que es va fer al Consell de Ciutat del 20 de setembre de 2005: no es va presentar el Pla Jove com a tal sinó les prioritats en cada àmbit: habitatge, oci jove, promoció cultural, joves nouvinguts, sistemes d'informació als joves, dinamització d'associacions, mobilitat, autonomia dels joves€ Però el Pla Jove és molt concret i les propostes que es varen fer des del Consell de Ciutat a l'equip de govern molt genèriques. Tot i això, la 4a prioritat més votada de l'àmbit de cohesió social va ser l'autonomia dels joves. L'Eloi té la impressió que es va fer molta pedagogia i que el Consell de Ciutat va assumir la importància del Pla Jove, ja que al debat final es va destacar el col·lectiu jove com a col·lectiu molt important a treballar. D'altra banda, al ple no hi va haver gaire debat ni intercanvi de punts de vista entre representants de diferents col·lectius. Però en conclusió la sessió va anar prou bé i a les propostes a l'equip de govern hi ha moltes propostes nostres i que afecten els joves. Moltes propostes es varen poder aportar conjuntament entre diversos actors perquè afectaven els mateixos àmbits / col·lectius / necessitats. Per acabar, l'Eloi pregunta si la regidoria de Participació ha explicat com es farà pedagogia del pressupost.

    En resposta a la intervenció anterior, el regidor Ivan Pera explica que, per primera vegada, el pressupost estarà especificat per programes vinculats a les partides econòmiques. També explica que la metodologia utilitzada en la sessió del Consell de Ciutat estava molt enfocada a obtenir resultats concrets, tot i saber que pel camí es podien perdre molts matisos. Els debats al Consell de Ciutat sempre seran limitats perquè no es poden demanar grans inversions de temps a la gent, però per pal·liar aquest efecte el regidor proposa portar representants dels diversos col·lectius / àmbits al Consell de Joventut. El regidor explica que des de la secretaria tècnica es faran arribar a tothom els resultats del debat i la priorització i dins del Consell de Ciutat es crearà una comissió de seguiment del propi procés participatiu. Finalment, l'Ivan torna a explicar tot el procés de participació en l'elaboració del PAM i pressupost fins a la seva aprovació definitiva el 22 de desembre i convoca tots els presents a l'Audiència Pública del dia 10 d'octubre.

    En Víctor Xaubet es queixa que l'espai de participació Consensus no es visualitza bé si no és amb el navegador Microsoft Internet Explorer.

   4. Pla Jove i participació juvenil

   La secretària del Consell introdueix aquest punt fent referència a la dinàmica de baixa participació que ja fa temps que arrossega el Consell de Joventut i presenta les actuacions que el Pla Jove x Mataró planteja en l'àmbit de la participació juvenil.

   El regidor planteja el repte de revifar i potenciar el Consell de Joventut com a espai de concertació en el qual hi participen els joves de la ciutat. Volem fer un efecte de bola de neu, de transmetre les ganes que el Consell funcioni. Per a això, ens volem posar en contacte amb totes les entitats que formen part del Consell.

   En Jordi Fernàndez pregunta per la tardança en penjar el Pla Jove al web i quina difusió se n'ha fet. Valora positivament la campanya que es va fer per la presentació del Pla, tot i que només donava informació de l'acte de presentació, però es queixa que no ha tingut continuïtat. L'Eloi Aymerich també pregunta per la política de difusió del Pla Jove perquè detecta que ningú no s'ha assabentat de la seva existència.

   A partir d'aquí s'enceta un debat entre tots els assistents sobre la difusió del Pla Jove i sobre les estratègies de comunicació amb els joves, amb les següents intervencions més destacades:

    • El regidor Ivan Pera explica que a través del nou butlletí municipal es podrà anar fent difusió del Pla, que es tracta d'anar-hi posant informacions i d'aconseguir que el Pla Jove sigui tema central d'un número del butlletí. L'objectiu és fer que la gent que no està ficada en el tema sàpiga que hi ha un Pla Jove que aborda els seus problemes i hi aporta solucions.
    • En Miguel Guillén comenta que en el moment de la presentació es va fer molt difusió del Pla Jove, i que el Consell de Joventut podria demanar que es dediqués un bon reportatge al Pla en el butlletí municipal.
    • L'Eloi demana que el tema dels joves surti permanentment al butlletí, que estigui present a l'agenda de la ciutat, i comenta que una manera més atractiva d'implicar els joves en aquest nou mitjà seria incloure-hi col·laboracions / aportacions dels joves (il·lustracions, vinyetes, etc.). També comenta que, més que accions o campanyes informatives puntuals, cal pensar en una fórmula de comunicació amb els joves que sigui permanent.
    • En José Ángel Fernández diu que cal buscar maneres més atractives d'arribar als joves perquè un butlletí municipal ni se'l miraran. Cal buscar fórmules imaginatives de comunicar, perquè als joves se'ls ha d'atraure per l'envoltori. Perquè els joves s'impliquin en alguna cosa, ha de ser seva, atractiva, útil, i que arribi a algú.
    • En Miguel Guillén diu que el butlletí és necessari però no és suficient, i que cal incentivar la gent a informar-se.
    • En Jordi Fernàndez diu, i tots els assistents hi estan d'acord, que el web de Joventut no està actualitzat, que està molt desaprofitat i que està mal dissenyat. En Miguel Guillén afegeix que és bàsic que s'hi pugui participar.
    • L'Eloi Aymerich comenta que ara que ja sabem el que volem fer, el que hem de fer és comunicar, donar a conèixer.
    • En José Ángel Fernández diu que aquest no és un debat per tenir solucions aquesta nit i que cal que tots fem una autoreflexió sobre com fem difusió del què fem i com podem arribar de forma eficaç als joves.

   Per tancar el debat, el regidor Ivan Pera comenta que prèvia a la participació cal una bona comunicació, i que el Pla Jove no és l'objectiu sinó l'instrument.

   5. Representació del Consell en els consells municipals de Mobilitat i Seguretat i Prevenció.

   La secretària del Consell exposa la situació en què es troben les representacions del Consell en altres consells sectorials, que és un reflex de la baixa participació de les entitats juvenils en el propi Consell de Joventut:

    • només en l'àmbit educatiu, hi ha tres òrgans diferents en els quals hi hauria d'haver representació del Consell de Joventut o de les entitats d'educació en el lleure de la ciutat: Consell Plenari de l'IME, plenari del Consell Educatiu de l'IME i Consell Escolar Municipal. Les dues primeres no s'han renovat des de l'any 2001 i 2002 respectivament, i la tercera mai no s'ha arribat a cobrir.
    • en Pau Benítez representa el Consell en el Consell Municipal de Cultura.
    • en Víctor Xaubet representa el Consell en el Consell de Medi Ambient.
    • la representació del Consell en el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció està vacant des de l'any 2003 i en cap de les ocasions en què s'ha posat aquesta representació vacant sobre la taula no hi ha hagut cap proposta d'assumir-la per part de cap membre del Consell.

   Tampoc en aquesta sessió no s'ofereix cap membre del Consell de Joventut a representar-lo en el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció.

   L'Eloi Aymerich apunta que és una realitat que no hi ha entitats al Consell, però és que no hi ha gent a les entitats.

   6. Torn obert de paraules.

    • L'Adam Alonso expressa la seva sorpresa per l'afirmació del regidor a un mitjà de comunicació local que el Consell de Joventut havia decidit suspendre les Fires Joves 2005. L'Eloi Aymerich diu que a ell també li va sorprendre el titular, que estava mal explicat, i que en tot cas caldria haver avisat els membres del Consell, i especialment els més implicats en les Fires Joves, abans de fer declaracions d'aquest tipus.

   S'enceta un debat sobre el que deia o no l'acta del Consell en què es va fer la valoració de les Fires Joves 2004 o el que estava en el pensament de tots els implicats. L'Eloi diu que, d'altra banda, com ha passat l'any 2005, si cap jove ni cap entitat juvenil no demana de fer les Fires Joves, no té sentit fer les Fires Joves. El regidor Ivan Pera diu que és feina del Consell plantejar una alternativa a les Fires Joves, una nova fórmula per exposar a la ciutat què fem els joves de Mataró.

    • L'Adam Alonso pregunta quins suports municipals va rebre la Joventut Socialista per l'acte de suport al poble sahrauí que va organitzar el dia 10 de setembre al Parc Central i com la resta d'entitats pot accedir a aquests recursos. El regidor respon que la sol·licitud ha seguit els tràmits que han de seguir totes les entitats i emplaça a que sigui el representant del Grup Municipal Socialista al Consell i membre de la Joventut Socialista qui expliqui com ha anat el projecte en la propera sessió.

   Sense més qüestions a tractar, el vicepresident aixeca la sessió.

   El conseller delegat de Joventut i Esports

   Ivan Pera Itxart

   La secretària del Consell

   Marta Loire i Fernàndez

   Mataró, 25 de novembre de 2005