Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Rector ordinari del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. 09/04/2008

Escoltar

Consell Rector ordinari del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. 09/04/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró. 9/4/2008

Convocatòria de reunió, en sessió ordinària, del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Dia: Dimecres, 9 d'abril de 2008

Hora: 19:00h

Lloc: Sala de Juntes de l'Escola

Ordre del dia:

1.             Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.             Informacions de la Direcció.

3.             Aprovació, si escau, d'autorització per a la compatibilitat laboral per exercici d'una segona activitat.

4.             Premis Enginy: aprovació, si escau, de la bases reguladores de la segona edició.

5.             Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2007 i aprovació del Compte General.

6.             Aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal laboral i de la relació de llocs de treball per a l'any 2008.

7.             Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança de la taxa d'ensenyament reglat de l'EUPMT, per al curs 2008/09.

8.             Nomenament de representants en el Consell de Ciutat i en el Patronat de la Fundació TCM Audiovisual.

9.             Informació i ratificació, si escau, de resolucions de la Presidència.

10.         Assumptes sobrevinguts

11.         Precs i preguntes

El secretari Juan García Ramírez

Mataró, 3 d'abril de 2008