Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (20/05/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (20/05/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 20 de maig de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 6 de maig de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Modificació, per ampliació, del servei públic a domicili de suport a la llar i atenció a la persona (exp. 13/2008).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.2 Proposta de bases específiques i convocatòria d’una plaça de treballador/a familiar, grup C2, concurs oposició, modalitat lliure, contracte laboral fix.

5.3 Proposta de bases específiques i convocatòria de quatre places de conserge, grup AP, concurs oposició, modalitat lliure, contracte laboral fix.

5.4 Proposta de provisió del lloc de treball de cap del servei de Joventut i Dona, de l’àrea de Serveis Personals.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.1 Modificació annex condicions de treball del personal de l’IMAC

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 18 de maig de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA