Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria a la junta general d'accionistes de la Societat Privada Municipal "Aigües de Mataró SA" (29/06/2010)

Escoltar

Convocatòria a la junta general d'accionistes de la Societat Privada Municipal "Aigües de Mataró SA" (29/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament
Organisme
Aigües de Mataró SA

Ordre del dia

Em plau convocar lo com a membre de la Junta, a la celebració de la Sessió  ordinària i extraordinària de la Junta General de la Societat Privada Municipal "Aigües de Mataró SA" de la qual l'Ajuntament de Mataró és titular de totes les accions, i que tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el dia 29 de juny de 2010 a les 19 h. amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’aprovació dels comptes anuals, Informe de Gestió, Aplicació de Resultats i gestió del Consell d’Administració, corresponents a l’exercici de 2009.

2. Donar per assebentats de la baixa, per jubilació, del Sr. Rafael Montserrat Bartra.

3. Proposta d’acord de nomenament del director gerent d’Aigües de Mataró, SA.

4. Nomenament d’interventors d’Acta.

El que em plau comunicar-vos esperant la vostra assistència, en el ben entès que qualsevol membre de la Junta podrà obtenir de la Societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació i l’informe dels auditors.
 
El president de la Junta General. JOAN ANTONI BARON ESPINAR

Mataró, 23 de juny de 2010