Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (24/12/2010) Rectificació d'hora d'inici.

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (24/12/2010) Rectificació d'hora d'inici.

Dia
Hora
Lloc
Sala de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
10284/2010 de 22 de desembre
Assumpte: Rectificació error en l’ordre del dia del Ple municipal de 24-12-2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
 
S’ha estat detectat un error a l'ordre del dia en l’hora de convocatòria per a la celebració del Ple extraordinari del 24 de desembre de 2010. En concret om diu que el Ple començarà a les 10 hores del matí, en realitat ha de dir que començarà a les 9 hores.
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,
 
RESOLC:
 
Unic.- Modificar el decret d'alcaldia núm.10263/2010 de 21 de desembre, en el sentit que el Ple extraordinari de 24 de desembre de 2010 començarà a les 9 hores del matí.
 
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor