Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal (02/02/2012)

Escoltar

Ple Municipal (02/02/2012)

Ple Municipal (02/02/2012)

Dia
Hora
Lloc
a la Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia

DECRET
794/2012 de 30 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 2 de febrer de 2012.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de febrer de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinàries: 23 de desembre de 2011 i de 4 de gener de 2012.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC, ICV-EUIA, PPC i CUP per tal que el govern de la Generalitat resolgui les convocatòries de la Llei de Barris.

4 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA i CUP de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM .
 

DICTAMENS

ALCALDIA

5 Nomenament Patró de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Gestió Econòmica

6 Desafectació de l'habitatge 2n b escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme

7 Ratificar el decret de l’Alcalde 648/2012 de 25/1/12 pel qual es crea amb caràcter d’urgència la comissió especial mixta per prevenir el desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda.


Medi Ambient i Sostenibilitat

8 Aprovació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la suspensió de l’atorgament de llicències pel període d’un any per a centres de culte a la ciutat de Mataró.

10 Moció que presenta el grup municipal del PPC i CUP relativa a la plaça de Cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.

11 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya relativa a l’impacte del Reial Decret 20/2011 de 30 de desembre a l’aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUIA per demanar la retirada de la Medalla d’Or a tots els col•lectius i entitats franquistes.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC, ICV-EUIA, CUP i PPC per tal que el govern municipal faci públic el deute del Govern Català amb el Grup Ajuntament (Ajuntament, empreses municipals i Organismes Autònoms) per instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.
 

PRECS I PREGUNTES

14 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’impacte a la ciutat del no pagament dels ajuts pendents de la Llei de Barris.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a les retallades previstes al servei de Mataró Bus.

16 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al procés de preinscripció i posterior matriculació d’alumnes als ensenyaments obligatoris de cara al proper curs 2012-2013.

17 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el model d’escoles bressol.

18 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el canvi en el servei del Mataró Bus.

19 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de conservació de les voreres de la urbanització Can Vilardell de Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla d’Impuls Comercial anunciat pel govern municipal.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la nostra ciutat.

22 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la situació de la Televisió Pública M1TV.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la dimissió del Gerent de la Televisió Pública del Maresme M1TV.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la dimissió d’un dels càrrecs de confiança de l’actual govern, el coordinador de l’Àrea d’Administració Ciutadana.

25 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa a propòsit del compromís adquirit pel govern municipal d’estudiar la conveniència de fer de la ciutat de Mataró zona única als efectes d’escolarització.

26 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al servei del Mataró Bus.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al sistema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor