Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (17/01/2013)

Escoltar

Comissió informativa municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (17/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


Per indicació del vicepresident de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió extraordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 17 de gener de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 48 de la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2012 i núm. 49 de la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2012.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1

- Donar-se per assabentada de la Sentència número 252/2012 de data 22 de novembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat numero 177/2011-2, interposat conta la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb motocicleta el dia 4 de maig de 2010 (Expedient W23/10).


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.2 Nomenament de GMR com a funcionari/ària de carrera amb la categoria tècnica d’administració general.

5.3 Nomenament funcionari/ària carrera de JMLG amb la categoria agent de la Policia Local.

5.4 Nomenaments funcionaris carrera de JCC, FJML, ANE amb la categoria agent de la Policia Local.

6. Propostes al Ple

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 15 de gener de 2013