Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (28/01/3014)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (28/01/3014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 28 de gener de 2014.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)

 

1. Acta anterior del dia 14 de gener de 2014.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Via Pública des del número 52 fins al número 409 des de la data 09.01.2014 fins a 22.01.2014.

4. Línies d’actuació

Equipaments Municipals

4.1. Concurs per a la construcció i explotació de l’aparcament de Lepanto – Churruca.

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

4.2. Modificació normativa sobre subvencions per rehabilitació d’habitatges i creació d’ajuts per aportació d’habitatges buits a la Borsa de Lloguer (per inclusió a les Ordenances Fiscals 2014).

4.3. Resultats de les prospeccions geofísiques realitzades al subsòl de la Plaça Gran

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

4.4. Nous Serveis de la platja.

Via Pública

4.5. Ordenança de civisme


5. Propostes a la Junta de Govern Local

Equipaments Municipals

5.1. Acceptar recurs econòmic referent al “Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró” per un import de 548.515,35 euros i facultar l’Alcalde per subscriure el conveni subvencional. Diputació de Barcelona “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

5.2. Aprovació inicial del Pla Especial del parc forestal “Turó d’en Dori” (àmbit de titularitat municipal).


Via Pública

5.3. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 337/2013 de data 29 d’octubre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número 418/2011-I, contra la resolució formulada per Decret núm. 1422/2011, de 23 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública.


5.4. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 387/2013, de 12 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 204/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 1418/2012, de 24 de febrer de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment


6. Propostes al Ple

Via Pública

6.1. Imposar a J.A.C.P. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu, una sanció de 400 euros i una sanció de 300,51 euros, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 463/13).

6.2. Imposar a S.P.T. una sanció de 400 euros i una sanció de 200,51 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 417/2013).

6.3. Imposar a O.J. una sanció de 300,51 euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 415/13).

6.4. Imposar una sanció de 300,51 euros a J.M.A.P., per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 414/13).

6.5. Imposar una sanció de 200,51 euros a J.J.V.S., per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 413/13).

 

6.6. Imposar una sanció de 300,51 euros a E.G.P., per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 411/13).

6.7. Imposar una sanció de 2.404,08 euros per infracció molt greu, una sanció de 600 euros per infracció greu, una sanció de 400 euros per infracció greu i una sanció de 200,51 euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 410/13).

6.8. Imposar una sanció de 200,51 euros a J.S.A., per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 409/13).

7. Precs i preguntes

La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Via Pública.
Elisabeth Massó i Sanabre
Mataró, 24 de gener de 2014.