Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de PUMSA (25/11/2015)

Escoltar

Consell d'Administració de PUMSA (25/11/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Dia: 25 de novembre de 2015
Hora: 19.00
Lloc: Sala de reunions de PUMSA, Pablo Iglesias 63, 2a planta, despatx núm. 10

1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del dia 22 de setembre de 2015.

2. Proposta aprovació del Pressupost de l’any 2016 i informació relativa a la previsió de tancament de l’any 2015.

3. Proposta adjudicació dels següents concursos:

a) Obres de demolició de les edificacions de les finques 1, 2, 3, 6, 7 i 8 del Projecte d’enderrocs d’edificacions, fase 2, del PU de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX.

b) Obres del PU de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX, fase 1.

4. Proposta transmissió de diversos immobles a favor de l’Ajuntament en concepte de dació en pagament parcial de deutes.

5. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

6. Informació relativa a altres temes d’interès.

7. Nomenament de dos interventors d’acta.

8. Sobrevinguts

9. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,


La Presidenta del Consell d’Administració

Núria Calpe i Marquet