Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/12/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/12/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: Dilluns 21 de desembre de 2015
Hora: 16:00 hores
Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 de desembre de 2015

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Amortització anticipada parcial del préstec participatiu atorgat a favor de PUMSA

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovar l’adjudicació del subministrament de materials de lampisteria i electricitat per realitzar el manteniment d’equipaments municipals.

5 Aprovar l’adjudicació del subministrament de materials d’obra per realitzar el manteniment d’equipaments municipals, via pública, platges i zones enjardinades.

6 Aprovar l’adjudicació del servei de conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró.

7 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment, conservació i millora de les instal•lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per càmeres i de control d’accessos de la ciutat de Mataró.

8 Proposta de resolució del recurs presentat contra l’adjudicació del subministrament de llumeneres LED.

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Serveis d’Espais Públics-

9 Regularització de l’import previst per l’any 2015 del Conveni amb el Consorci de Tractament de Residus del Maresme.

-Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

10 Adhesió Projecte Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor