Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. (13/06/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local. (13/06/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns, 13 de juny de 2016
Hora: a les 14.30 h
Lloc: a la Sala dels Lleons

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30 de maig de 2016.

2. Despatx oficial

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspCIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei d’Ingressos

3. Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 482/2014-3, interposat per la senyora AMJM contra dues liquidacions relatives a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei de Compres i Contractacions

4. Aprovar l’adjudicació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspDIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5. Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs de suplicació interposat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Mataró i de l’extint Institut Municipal d’Ensenyament contra la Sentència desestimatòria núm. 54/2015 dictada pel Jutjat Social 2.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspCIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei d’Equipaments Municipals

6. Aprovació del projecte modificat d’enderroc parcial i estabilització de façanes de l’antic Vapor Gordills i Dalmau.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei d’Assessorament, Gestió i Planificació

7. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 94/2016, de 4 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 364/2015 D contra la resolució de 15 de juliol de 2015.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspPRECS I PREGUNTES

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspEls assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspServei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans

8. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per VGG.

9. Esmena de l’acord de reconeixement de compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMC.


L'Alcalde,
David Bote Paz

En dona fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor