Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió extraordinària-urgent (21/04/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local sessió extraordinària-urgent (21/04/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3026/2016 de 20 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió extraordinària-urgent del 21 d'abril de 2016
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària-urgent que tindrà lloc el proper DIJOUS 21, a les 12:00 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-


1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió de la graella aèria i serveis associats de la Festa al Cel 2016.

2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2016.


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor