Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Gestió de l'Espai Públic (16/04/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Gestió de l'Espai Públic (16/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública (Pl. Granollers, núm. 11)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 19 de març de 2019.

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic.

3. Línies d’actuació

Àrea de Gestió de l’Espai Públic

1. Projecte de revisió de l’ordenança reguladora de la prestació de Serveis Funeraris.

Policia Local

1. Proposta de felicitacions i condecoracions del Dia de la Policia Local 2019.

2. Projecte de revisió de l’Ordenança de Civisme.

Espais Públics

1. Informar sobre la licitació per a la contractació del subministrament del vestuari dels grups d’oficis dels serveis d’Espais Públics, per un import anual de 41.126,99 euros, IVA inclòs.

2. Informar sobre la licitació per a la contractació del servei de tractament dels residus de les Deixalleries Municipals del municipi de Mataró, per un import anual de 70.243,15 euros ,IVA inclòs.

3. Informar sobre la licitació per a la contractació del subministrament de llumeneres per a l’enllumenat públic del municipi de Mataró, per un import de 60.000 euros, IVA inclòs.

Equipaments Municipals

1. Informar sobre l’aprovació de la Memòria valorada de reforma del nucli de serveis de Can Gassol, per un import de 22.751,29 euros, IVA inclòs.

2. Informar sobre l’aprovació de la Memòria valorada de reparació de la pista del Velòdrom Municipal per mun import de 29.115,66 IVA, inclòs.

3. Informar sobre la licitació per a la contractació del servei de manteniment de les portes automàtiques enm edificis municipals, per un import de 18.071,35 euros IVA inclòs.

4. Propostes a la Junta de Govern

Policia

1. Medalles del Dia de la Policia Local 2019.

Espais Públics

1. Acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la despesa prevista per a l’any 2019, per un import de 3.165.881,41 euros IVA inclòs.

Assessorament, Gestió i Planificació

1. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 30/2019, de 14 de febrer, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 158/18 F, contra la desestimació pressumpta per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat el 23/12/2016, contra la resolució sancionadora de 22 de juny de 2016.

2. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 71/2019, de 4 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 162/2018 A, contra la resolució de 27 de desembre de 2017.

3. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 102/2019, d’1 d’abril dictada pel Jutjat Contenciós Administratius 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 255/2018 F, contra la resolució de data 16 de març de 2018.

4. Imposar una sanció de 600,00 euros a J.V.B, per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e, en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 43/19).

5. Temes sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.


La secretària
Victoria Costa Coto