Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (08/10/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (08/10/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Donar compte de la formalització d’escriptura de constitució del nou Consell d’Administració, així com dels tràmits d’acceptació i presa de possessió dels Consellers i Conselleres.

2. Presentació de la documentació econòmica i jurídica de PUMSA, i informació relativa al funcionament intern de l’empresa.

3. Proposta de concessió de poders i facultats a favor del President del Consell d’Administració.

4. Nomenament de dos interventors d’acta.

5. Sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.

 


President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera