Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (26/05/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (26/05/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Ordre del dia
Aprovació de l´acta de la sessió especial de 28 d´abril de 2021 i de la sessió ordinària de 8 d´abril de 2021.
1. Donar compte dels decrets signats a l´Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència.
2.  Línies d´actuació.

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència
1. Seguiment de la pandèmia COVID-19 (indicadors i mesures).
Policia

1. Situació de la Policia Local.
2. Pla de Seguretat Viària.

Civisme i Convivència

1. Seguiment de l´activitat dels agents mediadors.

4. Junta de Govern Local
Servei d´Assessorament i Gestió
1-Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d´inici per A.G.C i imposar per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 1.442,43 euros per portar el gos sense llicència i una sanció de 180,31 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

2. Imposar a G.M.C, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i una sanció de 300,52 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

2. Imposar a HM.M.C, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, una sanció de 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i una sanció de 300,52 euros, per dur el gos sense morrió a la via pública.

4.Imposar a AM.M.R, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil i una sanció de 300,52 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.

5. Imposar a Y.M, per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros, per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil, 3.001,00 euros, per portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública i 300,52 euros per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

6. Imposar a ME.C.C per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les següents sancions: 2.404,06 per portar el gos sense llicència i 3.001,00 euros per no disposar d´assegurança de responsabilitat civil.

7 Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 152/2021, de 26 d´abril de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 365/2018-F, contra el Decret 5048/2018, de 4 de juny del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.

1. Temes sobrevinguts
2. Precs i preguntes.