Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/12/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de novembre de 2021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

3. Aprovació del protocol per a la prevenció i l’abordatge de la discriminació i/o de l’assetjament sexual o per raó de gènere.

4. Aprovació i signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró en relació amb la instrucció d’expedients de naturalesa disciplinària en l’àmbit de la policia local del municipi

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

5. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes d’octubre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 358.647,52 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

6. Adjudicació de la contractació de la concessió del servei de bar a la piscina municipal de Mataró

7. Iniciar la contractació i aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de control integral de plagues urbanes.
page1image31849088 page1image31849472

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JGF.

page2image31679104page2image31679296

L’Alcalde,

David Bote Paz