Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança. Sessió extraodinària (09/01/2023)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d' Administració, Bona Governança. Sessió extraodinària (09/01/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. El Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
Caràcter sessió: EXTRAORDINARI
Data i hora: 09/01/2023 09:15
Núm.1
LLoc: Sala de reunions. El Carreró
1. Aprovació de l' acta número 23 de la sessió ordinària del 15 de desembre del 2022 i de l' acta número 24 de la sessió extraordinària del dia 19 de desembre del 2022.

2. Donar compte dels decrets de l'àmbit d' Administració, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d' actuació

3.1 Aprovació de l'avantprojecte de modificació de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
3.2 Avaluació del Pla normatiu 2022.

4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Addenda al Conveni per a la concessió d’un Ajut reintegrable a favor de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Aprovació d’una modificació de crèdit de l’exercici 2023
5.2 Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, per al període
2023-2026

SERVEI D' INGRESSOS

5.3 Esmena d' errors materials de l' article 6 del text refós de l' Ordenança fiscal de la Taxa per cementiris
municipals 2023.
INTERVENCIÓ
5.3 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total 1.071.147,20 €

La secretària
Immaculada Pruna Ribas