Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Vía Pública

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Vía Pública

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, es convoca la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 3 de maig, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:

Policia Local:
a) Informació sobre les actuacions del servei municipal de retirada de vehicles durant el primer trimestre.
b) Signatura de protocol de la connexió informàtica de la Policia Local a la base de dades de la DGP.

Mobilitat:

a) Projecte Laia
b) Contractes: proposta d'adjudicació del manteniment de senyalització i de manteniment de semàfors.
c) Concessió de subvenció del Ministeri d'Economia i Hisenda al dèficit de transport urbà exercici 1998.
d) Aparcament de la plaça de les Tereses: sol.licitud d'increment de tarifes.
e) Decret d'al.legacions a l'empresa Casas.

5. Propostes al Ple
a) Dia sense cotxes.

6. Precs i preguntes.


El Secretari de la Comissió

Luís M. Clemente Marín

Mataró, 26 d'abril de 2000