Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 31 d'octubre de 2001

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 31 d'octubre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, es convoca la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 31 d'octubre, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 5 i 26 de setembre.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Donar compte:
€ Denegació de la Direcció General del Joc i d'Espectacles en relació a la solÙlicitud del Ple de delegació de competències sancionadores en matèria d'espectacles.
4. Línies d'actuació:
€ Presentació i recepció en el seu cas de les esmenes inicials a l'esborrany d'avantprojecte del Reglament de Policia Local lliurat.
€ Estadístiques del servei de grua. Tercer trimestre 2001
€ Tarifes de l'aparcament de SABA de la pça de Sta Anna pel 2002
€ Tarifes del servei de taxi pel 2002
€ Mataró-bus. Aprovació de:
- Pressupost 2002
- Tarifes 2002
- Nova xarxa i incorporació de dos vehicles.
- Conveni amb l'ATM: integració tarifària a partir del 1de gener de 2002.
5. Propostes al Ple:
€ Nou estatut de l'Agrupació de Municipis amb Transport Públic (AMTU).
5. Precs i preguntes.

El Secretari de la Comissió


Luís M. Clemente Marín
Mataró, dijous, 25 / octubre / 2001