Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell plenari extraórdinari de l'Institut Municipal d'Educació. 13/02/2002

Escoltar

Consell plenari extraórdinari de l'Institut Municipal d'Educació. 13/02/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 13 de febrer de 2002

Per indicació del President de l'IME es convoca la reunió extraordinària del Consell Plenari, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Propostes al Consell:

I. Ratificar Decret de Presidència sobre l'atorgament de subvencions extraordinàries per a activitats educatives i de lleure extraescolars o complementàries de l'any 2001.

II. Donar compte del nomenament com a vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, en respresentació del Grup Municipal IC-V, del Sr. Joan Lleonart i Miró, en substitució de la Sra. Immaculada Font i Llinés.

III. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a activitats extraescolars o complementàries. Convocatòria 10/02.

IV. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a colònies escolars. Convocatòria 11/02.

V. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a menjador escolar. Convocatòria 12/02.

VI. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a casals d'estiu. Convocatòria 13/02.

VII. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a activitats d'educació en el lleure. Convocatòria 14/02.

VIII. Aprovació de la convocatòria i de les bases particulars reguladores de les subvencions per a associacions d'estudiants. Convocatòria 15/02.

Mataró, 6 de febrer de 2002

LA SECRETÁRIA

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

Els expedients restaran a disposició dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d'aquesta convocatòria a la seu de l'IME (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: 8'00 a 16'00 hores.