Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla estratègic Mataró 2022

Escoltar

Pla estratègic Mataró 2022

L’estratègia Mataró 2022 és el resultat d’un procés de reflexió i definició estratègica de ciutat impulsat de forma conjunta per l’àmplia majoria dels grups del Consistori, destinat a la projecció d’una nova perspectiva de futur per a la ciutat, a partir d’un desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent.

Un exercici de reflexió, participació i concertació realitzat durant els anys 2016 i 2017, i construït de forma conjunta a partir de les aportacions d’agents molt diversos: grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament de Mataró, professionals externs, sindicats, associacions empresarials, consells sectorials i territorials, entitats i ciutadania.

Aquest exercici s’emmarca en un context històric de canvis substancials en la nostra societat i economia. No tan sols es dissenya en clau sortida de la crisi, sinó que la realitat en la qual intenta impactar és significativament diferent a la que hi havia abans d’entrar-hi. És per això, que fruit d’aquest treball col·laboratiu varen identificar-se tres reptes de ciutat:

  • Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat
  • Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
  • Imatge, reconeixement i promoció de ciutat

Els resultats de tot el procés es van recollir al document Mataró 2022: reflexió i planificació estratègica, que esdevé el document marc del Pla Estratègic Mataró 2022. S’hi identifica la visió de ciutat consensuada: Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la regió metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i de qualitat de vida gràcies a la innovació i a la capacitació de la seva gent i de les seves empreses.

Partint dels tres reptes identificats, l’estratègia Mataró 2022 s’articula en 7 eixos estratègics, dels quals se'n deriva una bateria de 39 actuacions. D’aquestes, 6 tenen la consideració de projectes essencials i prioritaris, atès que són representatives de l’estratègia global i esdevenen cabdals per donar resposta als reptes de ciutat:

  1. Model turístic propi, de qualitat i sostenible.
  2. Preparació professional per als joves i altres col·lectius en atur.
  3. Atenció a les persones, repte i palanca.
  4. Estratègia integral, centrada en l’habitatge.
  5. Nou tèxtil.
  6. Mar en valor.

Si bé actualment el Mataró 2022 es troba en fase de desplegament i execució, el procés de reflexió i proposta estratègica es considera un procés continu encaminat a formular noves propostes per afrontar els reptes identificats, mitjançant diferents dinàmiques de participació i governança amb els agents socioeconòmics del territori.

logos-AODL.jpg

Arxius adjunts