Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de primera acollida

Escoltar

Servei de primera acollida

L'acollida té la finalitat de promoure l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones nouvingudes a la ciutat i minimitzar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i del desconeixement de la societat i l'ordenament jurídic.

A través d'aquest seervei us oferim un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes i que consisteixen en l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

La formació es divideix en tres mòduls:

  • Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores)
  • Coneixements laborals (15 hores)
  • Competències lingüístiques bàsiques en llengües catalana i castellana (90 hores)


A qui va adreça?

A les persones immigrades, les persones retornades,  les sol·licitants d’asil i de protecció subsidiària, les refugiades i  les apàtrides


Què heu de tenir en compte?

  • Poden sol·licitar l’accés al servei totes les persones estrangeres empadronades a Catalunya, independentment de la data d’arribada.
  • Disposeu de dos anys per fer la formació en els tres mòduls.
  • Heu d’assistir al 75 % de les hores de classe de cada mòdul per obtenir el certificat corresponent.
  • Si ja sabeu català o castellà, heu fet algun curs al SOC o algun curs de coneixement de l’entorn, pregunteu-nos si aquestes competències o cursos poden ser reconeguts.

 
Per què us convé?
Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei us donarà unes eines inicials que facilitaran la vostra incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència. 

Per demanar cita prèvia cal que us adreceu al Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadania.

Arxius adjunts