Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament permet l’ampliació temporal de la superfície de terrasses de bars i restaurants

Escoltar

L’Ajuntament permet l’ampliació temporal de la superfície de terrasses de bars i restaurants

Els establiments podran ampliar la terrassa de manera immediata si es compleixen els requisits establerts, i hauran de presentar una instància per comunicar-ho.

Terrassa a la plaça de Santa Anna, aquest matí. Foto: Ajuntament
Terrassa a la plaça de Santa Anna, aquest matí. Foto: Ajuntament

El pas a Fase I del Pla de transició cap a la normalitat suposa que, amb caràcter general, les terrasses de bars i restaurants poden reobrir al públic amb una limitació del 50 % de les taules permeses. S’ha de mantenir la distància física de com a mínim 2 metres entre les taules o agrupacions de taules i estan autoritzades les reunions d’un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules. Per garantir l’accessibilitat, caldrà deixar un pas lliure mínim d’1,5 metres entre el mòdul i la façana de l’edifici, i no reduir les amplades lliures. L’horari permès per ara serà fins a les 23 h, coincidint amb l’horari màxim de passeig. També s’han de complir totes les mesures d’higiene per evitar la transmissió de la Covid-19.

No obstant això, amb la voluntat de facilitar la reactivació econòmica i tenint en compte que el sector de la restauració ha estat un dels més afectats per la crisi sanitària, l’Ajuntament concedirà de manera excepcional l’ampliació temporal de la superfície de les terrasses per tal de permetre instal·lar el 100 % de les taules i cadires ja autoritzades en cadascuna de les llicències.

Així doncs, l’Ajuntament de Mataró preveu al decret 3139/2020 de 22 de maig de 2020 que els establiments que vulguin acollir-se a aquesta opció hauran de presentar una instància a l’ajuntament, preferentment de manera telemàtica a la Seu electrònica  (o presencialment a l’OFIAC) per comunicar l’ampliació de la superfície de la terrassa, aportant un plànol o croquis de la redistribució de les taules i cadires. L’ampliació de la terrassa es podrà fer de manera immediata sense haver d’esperar a la tramitació de la instància, sempre i quan es compleixin aquestes condicions:


-Respectar la proporció del 50 % entre taules i superfícies disponibles, incrementant proporcionalment l’espai destinat als vianants en el mateix tram de la via pública on s’ubica la terrassa.

-No es podran posar més taules de les previstes en la llicència i sempre caldrà complir les mesures de distanciament de 2 metres.

-Es podrà ampliar la superfície sempre que no afecti d’altres terrasses també autoritzades i no es tracti d’una plaça pública.

-En cas d’ocupar amb la terrassa una façana que no pertanyi al propi establiment, necessitarà l’autorització del veí afectat, i no podrà en cap cas tapar cap gual o cap porta d’accés.

-Les ampliacions s’efectuaran prioritàriament respectant l’amplada de la vorera pel pas de vianants i, en cas que no sigui possible, s’ampliarà de forma longitudinal.


Aquells establiments que hagin estat objecte d’un expedient disciplinari o hagin ocasionat molèsties veïnals constatades fefaentment, requeriran d'un informe previ abans de procedir a l'ampliació.

Una vintena d'agents de suport informen i assessoren als responsables de les activitats sobre la correcta aplicació de les mesures de reactivació i salut pública.