Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Oficina Local de l’Habitatge tramita els ajuts al pagament del lloguer ampliats per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

Escoltar

L’Oficina Local de l’Habitatge tramita els ajuts al pagament del lloguer ampliats per minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat les condicions d’accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual. L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020 per un import màxim mensual de 750 €. En el cas de Mataró, l’Oficina Local de l’Habitatge gestiona la campanya col·laborant amb l’Agència de l’Habitatge, oferint tota la informació necessària, assistència i suport al ciutadà.

La convocatòria anual d’ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya s’ha adaptat a la situació social i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. Des d’avui, 19 de maig, es poden sol·licitar aquesta línia d’ajuts que són específics i directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre del 2020, per un valor màxim de 4.500 € (750 € X 6 mesos).

La subvenció s’adreça a famílies arrendatàries que es trobin en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.

Els destinataris són famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos. L’ajut que es concedirà serà directa i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

 

Despeses superiors al 35% dels ingressos

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als ingressos, els requisits són els següents:

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 € mensuals.
     
  • No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 € mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
     
  • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 € mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 € per cada fill a càrrec o en 80,67 € per fill, si la família és monoparental.

 

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 € (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

 

Oficina Local d’Habitatge

Les persones interessades poden sol·licitar aquest ajut fins al 30 de setembre del 2020 o fins l’exhauriment de la partida pressupostària. La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica a través del web de l’Oficina Local d’Habitatge.

Com a alternativa, es pot demanar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró al telèfon 93 757 85 38. Aquestes cites s’atendran de forma presencial a partir del dilluns 25 de maig, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. Per a qualsevol altra consulta també es disposa del correu pumsa@pumsa.cat.

Aquesta mesura de la Generalitat és una de les peticions que l’alcalde de Mataró, David Bote, i la regidora d’Habitatge i sòcia de govern, Sarai Martínez, van demanar-li via carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, al principi de la crisi del coronavirus.

Arxius adjunts

Publicat a