Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Republicana demanem un Ple Extraordinari per debatre la gestió de l'episodi d'aiguats que va viure Mataró

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Esquerra Republicana demanem un Ple Extraordinari per debatre la gestió de l'episodi d'aiguats que va viure Mataró

El passat divendres 16 de setembre Mataró va patir, com altres municipis del país, un intens xàfec que va provocar múltiples danys materials, algun ferit i situacions d’alt risc per a les persones.

Si bé és cert que el Maresme és una comarca acostumada a aquestes pluges torrencials, l’episodi del passat divendres 16 va causar una commoció col·lectiva.

Les dades indiquen que la pluja va ser molt concentrada, i en poc temps es van registrar fins a prop de 100 litres per metre quadrat en alguns punts de la ciutat, mentre que a d'altres la pluja va ser inferior.

Protecció Civil, ja el divendres al matí, havia activat el Pla Inuncat per tal que els Ajuntaments adoptessin els protocols d’actuació pertinents, de la mateixa manera que s’havia fet des del Meteomar (servei meteorològic del Maresme).

L’Ajuntament va activar en fase d’Alerta el Pla d’Actuació Municipal per inundacions al migdia, en previsió del que pogués passar.

Malgrat això, es van viure episodis de caos i perillositat. Sense anar més lluny a la tarda es van registrar 86 trucades al servei d’emergències, trucades totes elles derivades de la tempesta.

Hi va haver escoles afectades, pavellons i d’altres equipaments municipals, i diverses cases van patir desperfectes. L’aigua va inundar carrers, el clavegueram es va desbordar i va provocar nombrosos desperfectes a vivendes i locals comercials.

La inundació del pas subterrani del Cargol és la imatge més perillosa i alarmant dels efectes d’aquestes tempestes: vehicles i persones atrapades per l’efecte de l’aigua a zones inundables. Això exemplifica la necessitat de revisar els protocols d’actuació en aquests casos. 

Posteriorment, el dimart 20 de setembre, es va fer una reunió on van participar membres del govern, grups municipals i tècnics de l’Ajuntament, on es va fer una exposició de les conseqüències dels aiguats i també un primer anàlisi compartit. El govern va comunicar a la reunió que considerava que el sistema havia funcionat correctament, els mitjans havien estat suficiens i no va informar als grups municipals amb detall de quins eren aquests mitjans. 

Des d’Esquerra Republicana de Mataró som conscients de la situació i tal i com expliquen els meteoròlegs, aquests episodis s’aniran repetint amb més violència i més recurrents durant els propers anys. 

Els efectes del canvi climàtic ja són evidents per tothom amb l’augment de la temperatura, periodes de sequera més abundants i llargs i disminució de la pluviometria amb episodis de pluges torrencials. Durant els darrers mesos n’hem patit les conseqüències.

Tot i que la renovació i revisió del DUPROCIM es va aprovar al ple municipal del passat mes de maig, a la vista dels aconteixements climàtics recents, creiem que cal fer-ne una nova lectura i si cal adaptar-lo a la nova situació.

La voluntat del nostre grup és col·laborar amb el Govern Municipal per d’incrementar la resiliència de la ciutat davant d’aquests fenòmens ambientals. En les emergències com la del passat dia 16 de setembre, tot el consistori ha de sumar i aportar propostes per reduir al màxim les conseqüències.

És per això que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES hem sol·licitat al Govern Municipal la realització d'un Ple Extraordinari, on proposarem els següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró analitzarà d’una forma integral els plans d’actuació municipal i els plans de riscos específics continguts al document únic de protecció civil de Mataró (DUPROCIM) que es puguin veure afectats per les conseqüències del canvi climàtic i en cas necessari promourà les modificacions oportunes, en especial els següents documents:

- Pla bàsic d’emergències
- Pla d’actuacions municipals per inundacions
- Pla d’actuació municipal per incèndis forestals
- Pla d’actuacions municipals per nevades
- Pla per episodis de contaminació d'aigües marines

SEGON. L'Ajuntament de Mataró i la companyia municipal d'Aigües de Mataró, estudiaran la possibilitat de construir sistemes de contenció que permetin la captació  i acumulació d’aigües a fi i efecte de prevenir inundacions sobtades. Es modificaran les normes urbanístiques per implementar els SUDS per tal de permetre la infiltració de les aigües pluvials i evitar la seva acumulació a les rieres i a les xarxes de clavegueram.
En la mateixa línia, es potenciaran els dipòsits de recollida d’aigües pluvials en habitatges i industries, pel seu posterior us en sistemes de rec i de neteja.

TERCER. L’Ajuntament de Mataró farà una campanya de sensibilització per conscienciar a la ciutadania dels riscos que episodis d'emergència, els punts crítics de la ciutat així com de les mesures de prevenció que poden adoptar. 

QUART. L’Ajuntament de Mataró, en col·laboració amb els serveis d’emergència i cossos de seguretat, milloraran tots els mecanismes de difusió i comunicació que tenen al seu abast per advertir a la ciutadania de l’activació de plans d’alerta en situacions que ho requereixin. 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Mataró promourà la coordinació amb els municipis limítrofes en cas d'activació dels plans d’emergències.

Ara, el Govern Municipal, encapçala't per l'alcalde David Bote, disposa d'un màxim de 15 dies per convocar aquest Ple; si no serà convocat de forma automàtica. En aquest sentit, des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana - MES Mataró considerem que és imprescindible analitzar si es va actuar com calia davant els aiguats de fa unes setmanes a Mataró. Cal avaluar, analitzar, informar amb transparència i prendre les mesures necessàries perquè no torni a succeir una situació així a la nostra ciutat. Com sempre, de forma proactiva i constructiva, treballem per millorar Mataró.