Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instal·lador/a de plaques de guix laminat

Escoltar

Instal·lador/a de plaques de guix laminat

Objectiu del curs:

Executar i organitzar els treballs d’instal•lació de placa de guix laminat – PYL- en edificació, envans, extradossats i sistemes de falsos sostres així com sostres suspesos emprant tècniques d’acabat per a les juntes entre plaques. Així mateix, s’aprendrà a seguir les directrius especificades a la documentació tècnica, les prescripcions establertes en matèria de seguretat, salut i qualitat i a col•laborar en el control de la prevenció de riscos en l’àrea professional.

 

Dates previstes d’inici de pràctiques en empresa: a determinar

Durada del període de pràctiques: fins a 100 hores a convenir amb l'empresa; es realitzaran un cop l'alumnat hagi realitzat la formació

Data límit per a la finalització: 30 de setembre de 2024

Total hores: 140 hores

 

PROGRAMA FORMATIU

 • PRL per a muntadors d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats (20 hores)
  • Tècniques preventives
  • Mitjans auxiliars, equips i eines
  • Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
  • Interferències entre activitats
  • Drets i obligacions
  • Primers auxilis i mesures d’emergència
  • Definició dels treballs
  • Tècniques preventives específiques

 

 • Envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat (60 hores)
  • Instal·lacions simples d’envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat
  • Instal·lacions especials d’envans i extradossats autoportants de placa de guix laminat
  • Tècniques de col·locació de massilles

 

 • Sistemes de falsos sostres (60 hores)
  • Instal·lacions simples de sistemes de falsos sostres continus i enregistrables de placa de guix laminat
  • Instal·lacions especials de sistemes de falsos sostres continus i enregistrables de placa de guix laminat
  • Tècniques de col·locació de massilles

 

 
 
Logos agrupats cartell.png
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”