Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Arxiu de la memòria esportiva de la ciutat

Escoltar

Arxiu de la memòria esportiva de la ciutat

Penya_X_-_equip_1935.jpg

 

Presentació i objectius

En el Pla d’Actuació Municipal de l’Institut d’Esports es contempla la creació de l’arxiu de la memòria esportiva de la ciutat.
L’objectiu de la creació d’aquest arxiu és salvaguardar la documentació que pot configurar la història esportiva de la ciutat, tant la que tenen les entitats, associacions i clubs esportius de Mataró, com la dels particulars que han anat configurant un fons de documentació relacionat amb l’esport mataroní.
Que les entitats i/o particulars que vulguin aportar documentació o fer donació dels fons documental que pugui enriquir la història esportiva de la nostra ciutat, puguin saber els passos a seguir i l’arxiu esportiu vagi creixent en quantitat i qualitat, i es pugui preservar correctament amb el pas del temps.
Que aquesta documentació escrita i visual, un cop estudiada, classificada i arxivada, es posi a l’abast dels ciutadans per a la consulta i estudi.

Com fer-ho:
A través de l’Arxiu Municipal de Mataró
Documentació actual:
En aquests moments ja hi ha un fons documental recollit al llarg dels anys, amb informació esportiva de la ciutat. Documents rellevants, fotografies, cartells i butlletins de clubs i esports de la ciutat, ja formen part de l’arxiu municipal i estan a disposició dels ciutadans.

• Llistat de documents

Aquesta documentació es pot consultar en aquests moments anant en persona a l’edifici de Can Palauet, a la plaça de l’Ajuntament, on està ubicat l’Arxiu Municipal de Mataró.

  can_palauet

Carrer d’en Palau, 32 (Can Palauet)
08301 Mataró
Tels. 93 7582148 – 93 7582460
c/e. arxiumpal@ajmataro.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Nova documentació:
Totes les persones i entitats mataronines que disposin de documentació que creuen interessant per que estigui a l’arxiu i per a consulta de tothom, poden fer-ne donació.

Passos a seguir:

1. Per afegir cartells, butlletins, fotografies en petita quantitat i altra documentació individual que no constitueixin un fons documental sencer: es pot lliurar directament a l’Arxiu Municipal, on serà rebuda, estudiada i, si és el cas, incorporada a la documentació existent.
2. Per fer una donació d’un fons documental rellevant, referent a una entitat, modalitat esportiva o història esportiva recollida a través dels anys, el propi ajuntament ja disposa d’un procés administratiu per la tramitació de la donació de documents per part d’entitats, associacions i particulars de Mataró.

Donació del fons documental d’una entitat esportiva o persona particular:
Aquesta tramitació passa pels següents passos:
a. Entrada d’un escrit de la persona o entitat, presentat al registre i adreçat a l’alcalde o al regidor d’esports, comunicant la voluntat de la donació de la documentació, perquè sigui admesa per formar part de l’arxiu de la memòria esportiva de la ciutat.

b. Aquest escrit, tindrà un tràmit previ d’informació a l’ Institut d’Esports que proposarà a l’arxiver municipal l’estudi de la proposta de donació, i que emeti un informe favorable.

c. Es fa proposta al Ple demanant l’acceptació de la donació, que queda recollida en un contracte.

d. Un cop aprovat pel Ple, es fa un acte públic amb la signatura del contracte i amb la mostra d’alguns dels documents més significatius donats a l’arxiu.

e. Es procedeix a la classificació, inventari i difusió de la documentació per part de l’arxiu municipal

f. S’afegeix a la llista de l’apartat web d’esports referent a l’arxiu de la memòria esportiva de la ciutat.
Regularment anirem afegint documents de l’arxiu de la memòria esportiva de la ciutat dipositats a l’arxiu municipal amb especial rellevància.

Imatges

Algunes de les imatges  que hi ha a l'Arxiu.

Penya_X_-_butlletí_50_anys
· Logo de la Penya X, 1985

Penya_X_-_equip_1947
· La Penya X, Equip 1947

Penya_X_-_festa_social
· La Penya X, Festa Social

Penya_X_-_programa_30_anys
· La Penya X, Bulletí 50 anys