Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. Sessió del 12/03/2020

Escoltar

Ple municipal extraordinari. Sessió del 12/03/2020

Decret num. 1924 de 9 de març

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 12 de març de 2020

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de març de 2020, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

 

DICTAMENS

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica   

 

1        Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2020

 

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona