Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ANGLÈS A2

Escoltar

ANGLÈS A2

[INSCRIPCIONS TANCADES]

Objectiu del curs: 

Adquirir el nivell de competència necessària en l’àmbit de la llengua anglesa, per comprendre,  interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una  llengua estàndar.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa  necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL). 

Dates previstes i horaris: de maig a juliol de 2022 - matins

Total hores: 220 hores 

Modalitat: semipresencial (presencial i aula virtual) 

Perfil d’entrada de l’alumnat:  

 • Coneixement de llengua anglesa nivell A1 acreditat o superació de prova específica de nivell. ⎯ Preferentment persones en situació d’atur o ERTO 
 • Interès i motivació per formar-se en la llengua anglesa.  
 • Disponibilitat horària 
 • Cal tenir ordinador, webcam i connexió a Internet 
 • Competències digitals per accedir a la formació en aula virtual 

PROGRAMA FORMATIU 180 hores

 • Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació en llengua anglesa  
 • Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa  
 • Produccions orals en llengua anglesa 
 • Produccions escrites en llengua anglesa 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 40 hores

 • Bàsic de prevenció de riscos laborals 30 hores
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat d’oportunitats 10 hores 

Principals sortides professionals: 

 • Totes aquelles ocupacions que requereixin la llengua anglesa. 
 
SOC-GENCAT-MINISTERI-MINISTERI.jpg